logo
Thông báo nhận Giấy chứng nhận và Bảng điểm tốt nghiệp dành cho khóa D14X - đợt 1 và đại học các khóa trước tốt nghiệp cùng đợt

          Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến toàn thể sinh viên khóa D14X - đợt 1 và đại học các khóa trước được công nhận tốt nghiệp theo Quyết định số 203/QĐ-ĐHXDMT ngày 24/5/2019 các thông tin sau:

1. Sinh viên nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm học tập toàn khóa (bản chính) vào ngày 05/6/2019 tại phòng Quản lý Đào tạo;

2. Sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân, nếu có sai sót phản hồi về phòng Quản lý đào tạo (kể từ khi có thông báo đến hết ngày 28/5/2019) để điều chỉnh trước khi in bằng (danh sách kèm theo).

 

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền