logo
Thông báo nhận bảng điểm tốt nghiệp và bằng tốt nghiệp dành cho sinh viên đại học lớp D15MT, D17CD2 và đại học các khóa trước

      Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến toàn bộ sinh viên đại học lớp D15MT, D17CD2 và đại học các khóa trước về kế hoạch nhận bảng điểm tốt nghiệp và bằng tốt nghiệp như sau:

1. Bảng điểm tốt nghiệp:

    - Thời gian: lúc 8h, ngày 06/3/2020

    - Địa điểm: tại phòng Quản lý Đào tạo (tầng 3) - khu B

2. Bằng tốt nghiệp: dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 20/3/2020 (kế hoạch chi tiết sẽ thông báo sau).

3. Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp theo Quyết định số 68/QĐ-ĐHXDMT ngày 20/02/2020 (danh sách đính kèm).

Ghi chú: sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân, nếu có sai sót liên hệ phòng Quản lý Đào tạo để điều chỉnh (thời gian phản hồi từ ngày 27/02 đến hết ngày 04/3/2020).

Trân trọng.

 

 

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền