logo
Thời khóa biểu tuần 10 đến tuần 13 (Từ ngày 28/9 đến ngày 25/10/2020) - CẬP NHẬT NGÀY 07/10/2020 (ĐIỀU CHỈNH LỊCH HỌC VÀ LỊCH SINH HOẠT CÔNG DÂN TUẦN 12, 13 CỦA KHÓA 2020 - TỪ NGÀY 12/10 ĐẾN NGÀY 25/10)

Thời khóa biểu tuần 10 đến tuần 13 (Từ ngày 28/9 đến ngày 25/10/2020) - CẬP NHẬT NGÀY 07/10/2020 (ĐIỀU CHỈNH LỊCH HỌC VÀ LỊCH SINH HOẠT CÔNG DÂN TUẦN 12, 13 CỦA KHÓA 2020 - TỪ NGÀY 12/10 ĐẾN NGÀY 25/10)

Thời khóa biểu:                     TKB TUẦN 10 - 13

Kế hoạch Phòng, Khoa:        NHÓM GV TUẦN 10-11;            NHÓM GV TUẦN 12-13

Kế hoạch phòng học:            PHÒNG HỌC TUẦN 10-13

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền