logo
Thông báo Kế hoạch Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học dành cho khóa D15X, D15CD, D15K, D16CTN2 và sinh viên khóa trước (cập nhật mới nhất ngày 02/11/2020)

     Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến toàn bộ sinh viên đại học khóa D15X, D15CD, D15K, D16CTN2 và sinh viên các khóa trước về Kế hoạch tổ chức ký sổ nhận bằng và Lễ trao bằng tốt nghiệp như sau:

1. Ký sổ bằng: theo kế hoạch phân công chi tiết (kế hoạch chi tiết).

2. Kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp:

Thời gian: ngày 07/11/2020; Địa điểm: Hội trường khu B (kế hoạch chi tiết).

3. Chi phí liên qua đến Lễ trao bằng tốt nghiệp

- Chi phí tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp: 150.000 đồng/sinh viên;

- Chi phí mượn lễ phục tốt nghiệp: 300.000 đồng/sinh viên (*).

 (*) Chi phí mượn lễ phục tốt nghiệp: Nhà trường sẽ hoàn trả khoản thu này cho sinh viên sau khi sinh viên hoàn thành trả lễ phục cho Trường sau khi kết thúc lễ.

Trân trọng.

 

 

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền