logo
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 ĐẾN TUẦN 41 (TỪ NGÀY 15/3 ĐẾN NGÀY 09/5/2021)-CẬP NHẬT NGÀY 07/4/2021-CẬP NHẬT TKB TUẦN 38 ĐẾN TUẦN 41

 THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 ĐẾN TUẦN 41 (TỪ NGÀY 15/3 ĐẾN NGÀY 09/5/2021)-CẬP NHẬT NGÀY 07/4/2021 - CẬP NHẬT TKB TUẦN 38 ĐẾN TUẦN 41

Thời khóa biều:                    TKB TUẦN 34 - 37;                TKB TUẦN 38 - 41

Lịch thi:                                 LỊCH THI TUẦN 34 - 37;      LỊCH THI TUẦN 38 - 41

Kế hoạch Phòng, Khoa:       NHÓM GV TUẦN 34 - 35;     NHÓM GV TUẦN 36 - 37

                                               NHÓM GV TUẦN 38 - 39;      NHÓM GV TUẦN 40 - 41

Kế hoạch Phòng học:         PHÒNG HỌC TUẦN 34 - 37;    PHÒNG HỌC TUẦN 38 - 41