logo
Hội thảo “Nâng cao nhận thức về quản lý rác thải nhựa cho sinh viên ” và tập huấn lãnh đạo trẻ môi trường

Ngày 17- 18/4/2021, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (MUCE) phối hợp với Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) tổ chức Hội thảo “Nâng cao nhận thức về quản lý rác thải nhựa cho sinh viên”.Nhân dịp này CED cũng tổ chức lớp tập huấncho 30 lãnh đạo trẻ môi trường là sinh viên được tuyển chọn từ các trường đại học của 3 tỉnh Đà Nẵng, Khánh Hòa và Phú Yên.
Hội thảo này nằm trong chuỗi hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi sử dụng sản phẩm nhựa cho giới trẻ và cộng đồngthuộc dự án“Nâng cao nhận thức về quản lý rác thải nhựa tại Việt Nam” doQuỹ Pepsico thông qua Give2Asia tài trợ.
PGS.TS.KTS. Nguyễn Vũ Phương – Hiệu trưởng MUCE, phát biểu khai mạc Hội thảo
Hội thảo nhận được sự quan tâm tham dự, lắng nghe và báo cáo chuyên đề từ đại diện Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Phú Yên; Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Phú Yên; Công ty cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Phú Yên; Công ty cổ phần LAGOM Việt Nam.
Đại diện Sở Giáo dục Đào tạo, SởTài nguyên Môi trường, Công ty CP Môi trường đô thị,... tại Hội thảo
Tọa đàm thảo luận chung về các chương trình giáo dục nâng cao nhận thức về quản lý rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Phú Yên, mô hình phân loại, thu gom rác thải nhựa tại Phú Yên và các tỉnh lân cận.
TS. Nguyễn Hoàng Nam, Trường Đại học  Kinh tế Quốc dân, báo cáo tham luận tại Hội thảo
Ông Lê Trung Thông, CEO, Công ty cổ phần LAGOM Việt Nam
Nhân sự kiện này, Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) cũng tổ chức đợt tập huấn lãnh đạo trẻ môi trường cho 30 sinh viên tiêu biểu được tuyển chọn từ các trường đại học của Đà Nẵng, Khánh Hòa và Phú Yên.
Bà Tô Kim Liên – Giám đốc CED, phát biểu khai mạc đợt tập huấn Lãnh đạo trẻ môi trường
Lớp tập huấn cung cấp cho các Lãnh đạo trẻ môi trường phương pháp lập kế hoạch theo định hướng mục tiêu (phân tích vấn đề, đưa ra mục tiêu, giải pháp) thông qua 3 phần:
1.    Phần bài tập: Thực hành Lập kế hoạch cho các hoạt động đề xuất tại các địa điểm dự án theo khung logic.
2.    Phần thảo luận: Mô hình thu gom rác thải nhựa cho trường học tại Quảng Nam, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa.
3.    Phần thực hành: Xây dựng chương trình nâng cao nhận thức về rác thải nhựa/ phân loại rác thải nhựa và thu gom tại các trường học.
Một số hình ảnh tập huấn:
 
 
Tin bài, ảnh: Hồng Thư

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền
Quickom Call Center