logo
logo
Thông báo học Giáo dục quốc phòng - An ninh dành cho sinh viên khóa D19, D20, C19 và sinh viên chưa đạt học phần GDQP-AN

 Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến toàn thể sinh viên khóa D19, D20, C19 và sinh viên chưa đạt học phần GDQP-AN về việc tổ chức học GDQP-AN như sau:

1. Đối với sinh viên khóa D19, D20, C19: sẽ có thông báo sau.

2. Đối với sinh viên chưa đạt học phần GDQP-AN: liên hệ Thầy Bôn (Số ĐT: 0978.644.585; email: daoduybon@muce.edu.vn) để được hướng dẫn chi tiết.

Thông báo số 134 về việc học GDQP&AN năm học 2021-2022.pdf

Trân trọng.