logo
logo
Thông báo về việc miễn học, chuyển điểm học phần Anh văn, Tin ĐC dành cho khóa D18, D19

 Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung thông báo đến toàn thể sinh viên đại học khóa D18, D19 được biết về việc đăng ký miễn học, chuyển điểm các học phần Anh văn, học phần Tin ĐC trong năm học 2021 - 2022.

1. Thông tin đăng ký theo đường link sau: https://forms.gle/VLJJc1qgiiL7uvfb7

2. Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/9/2021.

3. Đề nghị sinh viên khóa D18, D19 thực hiện nghiêm túc nội dung Thông báo này.

Thông báo số 142 - Đăng ký miễn học, chuyển điểm học phần Anh văn, Tin DC khóa D18, D19 năm học 2020 - 2021.pdf.

Trân trọng.