logo
logo
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 8 ĐẾN TUẦN 11 (TỪ NGÀY 13/9/2021 ĐẾN NGÀY 10/10/2021)-CẬP NHẬT THỜI KHÓA BIỂU KHÓA D21 (CẬP NHẬT NGÀY 20/9/2021)

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 8 ĐẾN TUẦN 11 (TỪ NGÀY 13/9/2021 ĐẾN NGÀY 10/10/2021)-CẬP NHẬT THỜI KHÓA BIỂU KHÓA D21 (CẬP NHẬT NGÀY 20/9/2021)

Thời khóa biểu:                       TKB TUẦN 8 - 11

Lịch thi:                                    LỊCH THI TUẦN 8 - 11

Kế hoạch Phòng, Khoa:          NHÓM GV TUẦN 8 - 9;        NHÓM GV TUẦN 10 - 11

Kế hoạch Phòng học:              PHÒNG HỌC TUẦN 8 - 11