logo
logo
Thông báo nhận bằng tốt nghiệp dành cho sinh viên được xét vào đợt tháng 01/2022

 Nhà trường thông báo cho sinh viên đại học, cao đẳng được xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 01/2022 về việc nhận bằng tốt nghiệp như sau:

1. Sinh viên đến nhận bằng đem theo CMND/CCCD và thẻ sinh viên không bị mờ, rách, tẩy xóa;

2. Sinh viên phải hoàn thành công nợ tại Trung tâm Thông tin - Thư viện; phòng Tài chính - Kế toán và mang theo giấy xác nhận không còn nợ khi đến nhận bằng;

3. Thời gian nhận bằng, các ngày thứ 3, 4, 5 hàng tuần (buổi sáng từ 8h30 đến 10h30; buổi chiều từ 14h30 đến 16h30) tại phòng Quản lý Đào tạo (tầng 3 nhà Hiệu bộ).

Danh sách sinh viên cao đẳng được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 01/2022 (theo Quyết định số 28/ĐHXDMT).pdf

Danh sách sinh viên đại học được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 01/2022 (theo Quyết định số 29/ĐHXDMT).pdf

Chú ý: đối với sinh viên cao đẳng khi đến nhận bằng nộp kèm 1 tấm ảnh 3x4 để dán bằng tốt nghiệp.