logo
logo
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG DÀNH CHO KHÓA D16KX, D16QX, D18X6, C17KT, C17QT, C17X VÀ SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CÁC KHÓA TRƯỚC TỐT NGHIỆP CÙNG ĐỢT

 Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến toàn bộ sinh viên đại học khóa D16KX, D16QX, D18X6; cao đẳng khóa C17KT, C17QT, C17X và sinh viên đại học, cao đẳng các khóa trước về Kế hoạch tổ chức ký sổ nhận bằng và Lễ trao bằng tốt nghiệp như sau:

1. Kế hoạch tổ chức ký sổ bằng và Lễ trao bằng tốt nghiệp (kế hoạch chi tiết kèm theo)
2. Chi phí liên qua đến Lễ trao bằng tốt nghiệp
- Chi phí tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp: 150.000 đồng/sinh viên;
- Chi phí mượn lễ phục tốt nghiệp: 300.000 đồng/sinh viên (*).
 (*) Chi phí mượn lễ phục tốt nghiệp: Nhà trường sẽ hoàn trả khoản thu này cho sinh viên sau khi sinh viên hoàn thành trả lễ phục cho Trường sau khi kết thúc lễ.
3. Danh sách sinh viên còn công nợ tại phòng Tài chính Kế toán (sinh viên phải hoàn thành công nợ trước khi nhận bằng - danh sách chi tiết)
4. Danh sách sinh viên được công nhận và trao bằng tốt nghiệp vào ngày 25/4/2021 (danh sách chi tiết)
* Ghi chú: sinh viên cao đẳng khóa C17KT, C17QT, C17X và cao đẳng các khóa trước nộp 01 hình thẻ 3x4 tại phòng QLĐT. Thời gian đến hết 16h00 ngày 09/4/2021 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, lớp, SĐT phía sau hình thẻ).  
Trân trọng.