logo
logo
Thông báo nộp đơn xét tốt nghiệp bổ sung

 Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung thông báo đến toàn bộ sinh viên đại học, cao đẳng các khóa trước về việc xét tốt nghiệp bổ sung cho sinh viên đã hoàn thành các điều kiện để xét công nhận tốt nghiệp: chuẩn đầu ra Anh văn, chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin, Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất.

1. Sinh viên đọc Thông báo và thực hiện theo đúng hướng dẫn:

- Thông báo về việc xét tốt nghiệp bổ sung;

- Mẫu đăng ký https://forms.gle/Z4kwbUKgp84L6tog6.

 2. Sinh viên  nộp kèm thêm 1 bộ hồ sơ xét tốt nghiệp bản cứng về phòng Quản lý Đào tạo.

Trân trọng.