logo
logo
KINH TẾ XÂY DỰNG

NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG 
 
1. NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG LÀ GÌ?
Ngành Kinh tế xây dựng nhằm đào tạo nguồn nhân lực có khả năng phân tích, đánh giá nguồn lực về mặt kinh tế và hiệu quả đối với hoạt động xây dựng như so sánh, lựa chọn các phương án sử dụng nguồn lực cho dự án đầu tư xây dựng, chi phí xây dựng, dự toán công trình, dự toán thi công, tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, phân bổ và điều phối nguồn lực trên công trường, đàm phán, thương thảo và thanh quyết toán hợp đồng xây dựng, kiểm soát chi phí và khối lượng thi công xây dựng, thực hiện nghiên cứu khoa học và triển khai các đề tài nghiên cứu vào thực tiễn ở lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.
 
2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Theo học ngành Kinh tế xây dựng, sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức, kỹ năng thực hành có liên quan đến những vấn đề về:
-     Đo bóc và kiểm soát khối lượng và lập dự toán xây dựng công trình, dự toán chi phí xây dựng, dự toán thi công;
-     Lập, thẩm tra và thẩm định hồ sơ mời thầu, đấu thầu trong xây dựng;
-     Tham gia xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật;
-     Định giá và quản lý chi phí trong xây dựng;
-     Lập kế hoạch chiến lược sản xuất kinh doanh;
-     Tổ chức công trường và điều hành sản xuất xây dựng;
-     Lập và kiểm soát các hợp đồng xây dựng, lập hồ sơ thanh toán quyết toán công trình xây dựng;
-     Thẩm định giá dự án đầu tư xây dựng, kiểm toán xây dựng …
Chương trình ngành Kinh tế xây dựng tại được thiết kế đào tạo theo hướng ứng dụng nhằm cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng đảm bảo các yêu cầu vị trí việc làm trong lĩnh vực xây dựng về mặt kinh tế kỹ thuật của công trình xây dựng. Sinh viên ngành Kinh tế Xây dựng của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung sẽ được học tập và thực hành tại các tổ chức có liên quan đến hoạt động xây dựng trong và ngoài tỉnh giúp người học làm được việc ngay sau khi tốt nghiệp.
3. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Sinh viên tốt nghiệp ngành kinh tế xây dựng sẽ có nhiều cơ hội việc làm đa dạng và có thể trở thành:
-     Chuyên viên các sở Xây dựng, sở Giao thông vận tải, các Phòng chuyên môn của các huyện, Sở Kế hoạch và đầu tư; cơ quan kiểm toán, thanh tra,các Ban ngành như các cơ quan tài chính, cơ quan thuế, kho bạc có liên quan đến lĩnh vực xây dựng cơ bản…
-     Chuyên viên tư vấn đấu thầu, tư vấn và đưa ra giải pháp nhằm tối ưu hóa chi phí trong quản trị nguồn lực, thi công công trình cho các công ty, tập đoàn xây dựng, các công ty đầu tư bất động sản, các công ty tư vấn xây dựng, các công ty tư vấn đấu thầu và định giá…
-     Có thể làm việc trong các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học trong hoạt độngxây dựng về mặt kinh tế kỹ thuật.
4. ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO
-     Mã trường:XDT
-     Mã ngành: 7580301
-     Bậc đào tạo: Đại học chính quy
-     Thời gian đào tạo: 4 năm
-     Đối tượng xét tuyển: Học sinh tốt nghiệp THPT trở lên
Người tư vấn chuyên môn: TS.Trần Thị Quỳnh Như

(SĐT: 0913411066; Email: tranthiquynhnhu@muce.edu.vn)