logo
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc đợt 1 năm 2021.

Ngày 14, 15/08/2021 sắp tới, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (MUCE) dự kiến tổ chức sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề kiến trúc đợt 1 năm 2021.
Tháng 7/2020, MUCE đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận tổ chức đủ điều kiện thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc theo mẫu số 01 Phụ lục III Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.
Tháng 5/2021, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 492/QĐ-BXD, ngày 05/5/2021 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về việc Công nhận cơ sở đào tạo về kiến trúc đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.
Đến nay, sau một thời gian chuẩn bị cơ sở vật chất và thành lập các tổ chuyên môn theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật, của Bộ Xây dựng, của Hội Kiến trúc sư; Trường Đại học Xây dựng Miền Trung chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký sát hạch từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/7/2021.
Đối tượng tham gia sát hạch được công nhận đạt và cấp chứng chỉ hành nghề sau khi hoàn thành hai phần thi trắc nghiệm và vấn đáp.
Toàn bộ chương trình sát hạch tuân thủ các quy định tại Nghị định số 85/2020/CP-NĐ ngày 17/7/2020. Bộ đề sát hạch là bộ 280 câu hỏi trắc nghiệm theo Quyết định số 18/QĐ-KTSVN ngày 6/4/2021 của Hội Kiến trúc sư Việt Nam ban hành.
 
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
1.         Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, đường Hà Huy Tập, Bình Kiến, Tuy Hòa, Phú Yên; Điện thoại: 02573827618; 0935484235; 0942000749; 0389242124.
2.         Website: http://muce.edu.vn/HanhNgheKienTruc/Index/