logo
#

Nghiệm thu Đề tài do Trường Đại học Xây dựng miền Trung thực hiện

Ngày 20/8/2019, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Tổ...

#

Tổ chức seminar khoa học “Nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học, viết báo quốc tế...

Nhằm mục tiêu nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học thông qua việc tổ chức các hoạt động khoa học thường xuyên...

#

Seminar chuyên đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hệ thống hạ tầng giao thông”

Ngày 15/11/2018, Khoa Cầu đường phối hợp với Phòng Khoa học& Hợp tác Quốc tế- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tổ...

#

Hội thảo khoa học và nghiệm thu các đề tài NCKH sinh viên năm 2018

Sáng ngày 18/5/2018, tại Trường ĐH Xây dựng Miền Trung, Khoa Xây dựng phối hợp với Phòng KH&HTQT đã tổ...

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền