logo
#

Thông báo số 1 Hội nghị khoa học toàn quốc Địa chất công trình - Địa kỹ thuật và...

Thông báo số 1 Hội nghị khoa học toàn quốc Địa chất công trình - Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ...

#

Thông báo kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư Nguyễn Bá Phi

Thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục...

#

Chung kết cuộc thi “ Thiết kế mô hình cầu đường lần 3 – năm 2020”

Từ ngày 21/9 đến ngày 22/11/2020, Khoa Cầu đường trường Đại học Xây dựng Miền Trung (MUCE) đã tổ chức cuộc thi thường...

#

Nghiệm thu Đề tài do Trường Đại học Xây dựng miền Trung thực hiện

Ngày 20/8/2019, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Tổ...

#

Tổ chức seminar khoa học “Nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học, viết báo quốc tế...

Nhằm mục tiêu nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học thông qua việc tổ chức các hoạt động khoa học thường xuyên...

#

Seminar chuyên đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hệ thống hạ tầng giao thông”

Ngày 15/11/2018, Khoa Cầu đường phối hợp với Phòng Khoa học& Hợp tác Quốc tế- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tổ...

#

Hội thảo khoa học và nghiệm thu các đề tài NCKH sinh viên năm 2018

Sáng ngày 18/5/2018, tại Trường ĐH Xây dựng Miền Trung, Khoa Xây dựng phối hợp với Phòng KH&HTQT đã tổ...

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền
Quickom Call Center