logo
logo
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 ĐẾN TUẦN 24 (TỪ NGÀY 11/12/2023 ĐẾN NGÀY 07/01/2024)

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 ĐẾN TUẦN 24 (TỪ NGÀY 11/12/2023 ĐẾN NGÀY 07/01/2024)

Thời khóa biểu:                      TKB TUẦN 21 - 24

Lịch thi:                                   LỊCH THI TUẦN 21 - 24

Kế hoạch Phòng, Khoa:         NHÓM GV TUẦN 21 - 22;           NHÓM GV TUẦN 23 - 24

Kế hoạch Phòng học:              PHÒNG HỌC TUẦN 21 - 24

Link đăng ký xử lý học vụ theo Lớp chính khóa: form đăng ký