logo
logo
Địa chỉ liên hệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG 
ĐC: 195 Hà Huy Tập, xã Bình Kiến - Tp. Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 057.3823371, Fax: 057.3822628


Phòng Tổ chức - Nhân sự
ĐT: (84).0257.3823371 Email: phongtochucnhansu@muce.edu.vn
Trưởng phòng: ThS. Dương Văn Danh 

Phòng Hành chính -  Quản trị
ĐT: (84). ........... Email: phonghanhchinhquantri@muce.edu.vn
Phụ trách phòng: ThS. Nguyễn Vân Trạm

Phòng Quản lý Đào tạo
ĐT: (84).0257.3827618 Email: phongquanlydaotao@muce.edu.vn
Trưởng phòng:  
TS. Trần Văn Hiến

Phòng Công tác Sinh viên
ĐT: (84).0257.3829784 Email:  phongcongtachocsinhsinhvien@muce.edu.vn

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Nguyên Khang

Phòng Kế hoạch - Tài chính
ĐT: (84).0257.827617 Email:  phongtaichinhketoan@muce.edu.vn
Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Đình Đại

Phòng Khoa học và Quan hệ quốc tê 
ĐT: (84).0257.3821844 Email: phongkhoahochoptacquocte@muce.edu.vn
Trưởng phòng: TS. Lê Đàm Ngọc Tú

Phòng Quản lý chất lượng
ĐT: (84).0257.3842686 Email: phongkhaothivadambaochatluong@muce.edu.vn
Phụ trách phòng: TS. Trịnh Tiến Dũng 

Khoa Kiến trúc 
ĐT: (84).0257.3821493 Email: khoakientruc@muce.edu.vn
Phụ trách khoa: ThS. Ngô Đức Quý

Khoa Xây dựng
ĐT: (84).0257.3821041 Email: khoaxaydung@muce.edu.vn
Trưởng khoa: TS. Nguyễn Văn Hải

Khoa Kinh tế và QLXD
ĐT: (84).0257.3821040 Email: khoakinhte@muce.edu.vn
Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Kim Trọng

Khoa Hạ tầng kỹ thuật - Công nghệ
ĐT: (84).0257.3821905 Email: khoacauduong@muce.edu.vn
Trưởng khoa: TS. Nguyễn Kim Cường

Khoa Khoa học cơ bản
ĐT: (84).0257.821845 Email: khoakhoahoccoban@muce.edu.vn
Trưởng khoa: PGS.TS. Đào Văn Dương

Trung tâm Thông tin - Thư viện
ĐT: (84).0257.821905. Email: trungtamthongtinthuvien@muce.edu.vn
Phụ trách TT: ThS. Nguyễn Văn Thành

Trung tâm Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp
ĐT: (84)........ Email: trungtamtruyenthongvaquanhedoanhnghiep@muce.edu.vn
Giám đốc: TS. Lê Sơn Tùng

Trung tâm  Ứng dụng và chuyển giao công nghệ Miền Trung
ĐT: (84).0257.0913462860. Email: trungtamungdung@muce.edu.vn
Phụ trách TT: TS. Trương Quang Hải

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
ĐT: (84).0257.821905 Email: trungtamngoaingutinhoc@muce.edu.vn

Phụ trách TT: ThS. Lê Đức Tâm

Trung tâm Tư vấn xây dựng
ĐT: (84).0257.825590 
Email: huynhthuclinh@muce.edu.vn
Giám đốc: ThS. Huỳnh Thúc Linh 

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ và kiểm định xây dựng
ĐT: (84).0918126439. Email: trungtambdnvkdxd@muce.edu.vn
Giám đốc: ThS. Lê Ngọc Trí

Đoàn Thanh niên
ĐT: (84).0257.824267 Email: doanthanhnien@muce.edu.vn
Bí Thư Đoàn thanh niên: ThS. Lê Trọng Hoài

Viện Hóa và Môi trường Miền Trung
ĐT: (84).082 608 5858. Email: vienhoamoitruongmientrung@muce.edu.vn
Viện trưởng: TS. Trương Minh Trí

Hội Sinh Viên
Chủ Tịch Hội Sinh Viên: