logo
Địa chỉ liên hệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG 
ĐC: 195 Hà Huy Tập, xã Bình Kiến - Tp. Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 057.3823371, Fax: 057.3822628


Phòng Tổ chức - Hành chính
ĐT: (84).0257.3823371 Email: phongtochuchanhchinh@muce.edu.vn
Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Nguyên Khang 

Phòng Đào tạo
ĐT: (84).0257.3827618 Email: phongquanlydaotao@muce.edu.vn
Trưởng phòng: PGS.
TS. Đào Văn Dương

Phòng Công tác Sinh viên
ĐT: (84).0257.3829784 Email:  phongcongtachocsinhsinhvien@muce.edu.vn

Trưởng phòng: TS Trịnh Tiến Dũng

Phòng Tài chính tế toán
ĐT: (84).0257.827617 Email:  phongtaichinhketoan@muce.edu.vn
Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Đình Đại

Phòng Khoa học và Quan hệ quốc tê 
ĐT: (84).0257.3821844 Email: phongkhoahochoptacquocte@muce.edu.vn
Trưởng phòng: TS. Lê Đàm Ngọc Tú

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
ĐT: (84).0257.3842686 Email: phongkhaothivadambaochatluong@muce.edu.vn
Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Vân Trạm 

Khoa Kiến trúc 
ĐT: (84).0257.3821493 Email: khoakientruc@muce.edu.vn
Trưởng khoa: TS. Trần Văn Hiến

Khoa Xây dựng
ĐT: (84).0257.3821041 Email: khoaxaydung@muce.edu.vn
Phụ trách khoa: TS. Nguyễn Văn Hải

Khoa Kinh tế
ĐT: (84).0257.3821040 Email: khoakinhte@muce.edu.vn
Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Kim Trọng

Khoa Cầu đường 
ĐT: (84).0257.3821905 Email: khoacauduong@muce.edu.vn
Trưởng khoa: TS. Nguyễn Kim Cường

Khoa Kỹ thuật Hạ tầng
ĐT: (84).0257.3501880 Email: khoakythuathatang@muce.edu.vn
Trưởng Khoa: TS. Lê Đức Thường

Khoa Lý luận chính trị
ĐT: (84).0257.821043 Email: khoalyluanchinhtri@muce.edu.vn
Phụ trách khoa: Th.S Nguyễn Thành Đạo

Khoa Khoa học cơ bản
ĐT: (84).0257.821845 Email: khoakhoahoccoban@muce.edu.vn
Trưởng khoa: Ths. Măng Trần Thu Thủy 

Trung tâm Thông tin Thư viện
ĐT: (84).0257.821905. Email: trungtamthongtinthuvien@muce.edu.vn
Giám đốc: ThS. Dương Văn Danh

Trung tâm Đào tạo nghề ứng dụng
ĐT: (84).0257.0913462860. Email: khoadaotaonghe@muce.edu.vn
Giám đốc: ThS. Nguyễn Văn Thành

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
ĐT: (84).0257.821905 Email: trungtamngoaingutinhoc@muce.edu.vn

Giám đốc: ThS. Lê Đức Tâm

Trung tâm Tư vấn xây dựng
ĐT: (84).0257.825590 
Email: huynhthuclinh@muce.edu.vn
Giám đốc: ThS. Huỳnh Thúc Linh 

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ
ĐT: (84).0918126439. Email: trungtamboiduongnghiepvu@muce.edu.vn
Giám đốc: ThS. Lê Ngọc Trí

Đoàn Thanh niên
ĐT: (84).0257.824267 Email: doanthanhnien@muce.edu.vn
Bí Thư Đoàn thanh niên: Th.S Lê Trọng Hoài

Viện Hóa và Môi trường Miền Trung
ĐT: (84).082 608 5858. Email: vienhoamoitruongmientrung@muce.edu.vn
Viện trưởng: TS. Trương Minh Trí

Hội Sinh Viên
Chủ Tịch Hội Sinh Viên: