logo
logo
Thông báo nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm học tập toàn khóa đợt xét tốt nghiệp tháng 4/2024

 Phòng QLĐT thông báo đến sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp trong đợt tháng 4/2024 (19/4/2024) về kế hoạch nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm học tập toàn khóa như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

 Thời gian: từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 8h đến 10h30; buổi chiều từ 14h30 đến 16h30);

Địa điểm: phòng QLĐT, tầng 3, nhà Hiệu bộ khu B.

2. Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp:

- Theo QĐ số 342/QĐ-ĐHXDMT ngày 19/4/2024 => xem chi tiết.

3. Mọi thắc mắc liên hệ qua email: giaidaptotnghiep@muce.edu.vn.

Trân trọng.