logo
logo
HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC-NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2023-2024

Ngày 27/01/2024, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (MUCE) tổ chức thành công Hội nghị Viên chức, người lao động năm học 2023 – 2024 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động (VC, NLĐ) năm học 2022 - 2023 và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024. Chủ trì và điều hành hội nghị có TS. Phan Văn Huệ - Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng MUCE và TS. Lê Sơn Tùng – Chủ tịch Công đoàn trường.
TS. Phan Văn Huệ - Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng MUCE, phát biểu khai mạc Hội nghị
Tại Hội nghị, các VC, NLĐ trong trường đã được nghe các báo cáo đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết Hội nghị VC, NLĐ năm học 2022-2023 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024 do TS. Lê Sơn Tùng – Chủ tịch Công đoàn trường trình bày; Trong năm học vừa qua, Nhà trường đã phát huy mọi thuận lợi, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra trên các mặt công tác như: Các chế độ chính sách, các quy định của Đảng, Nhà nước và của ngành có liên quan được quan tâm triển khai thực hiện kịp thời; nhà trường là một tập thể đoàn kết, thống nhất; tư tưởng của đội ngũ cán bộ viên chức và người lao động cơ bản ổn định, yên tâm công tác; công tác bộ máy, cán bộ đã được kiện toàn, từng bước đi vào ổn định; đã có 4 ngành học mới được mở, tổ chức tuyển sinh và đào tạo. Nâng tổng số ngành đào tạo hiện nay của Nhà trường lên 15 ngành với 28 chuyên ngành đào tạo; quy mô tuyển sinh năm 2023 tăng 44,08% so với năm 2022; công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, quản lý sinh viên đã đi vào nề nếp và chất lượng ngày một nâng cao; công tác phục vụ giảng dạy, học tập, xây dựng cơ sở vật chất và các hoạt động khác trong Nhà trường đã có nhiều chuyển biến tích cực góp phần tích cực trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022 -2023.
TS. Lê Sơn Tùng – Chủ tịch Công đoàn trường trình bày báo cáo tại Hội nghị
Trong năm học vừa qua, Công đoàn Nhà trường đã phối hợp với chính quyền tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Bộ Xây dựng và Công đoàn XDVN tổ chức phát động. Qua đó, 100% đoàn viên công đoàn được tuyên truyền phổ biến về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nắm được nội dung, kế hoạch hoạt động, các cuộc vận động và phong trào lớn trong cả năm học của công đoàn và nhà trường. Công đoàn cũng đã phối hợp tốt với chính quyền trong việc chăm lo đời sống của VC, NLĐ trong Nhà trường.
Cũng tại hội nghị, VC, NLĐ được nghe Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân (TTND) 2023; Báo cáo về công tác thu, chi, quản lý tài chính của nhà trường năm 2023 và kế hoạch tài chính năm 2024.
Đồng chí Nguyễn Đình Đại – Trưởng phòng KH - TC trình bày báo cáo công tác quản lý tài chính
 
Đồng chí Lê Đức Quân – Trưởng Ban TTND, báo cáo hoạt động giám sát của ban Thanh tra Nhân dân
Phần thảo luận của Hội nghị đã diễn ra sôi nổi, với nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu. Các ý kiến đều thể hiện sự đồng tình với những kết quả đã đạt được trong năm học vừa qua, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác tuyển sinh và nâng cao đời sống của viên chức, người lao động trong năm học tới. TS. Phan Văn Huệ - Hiệu trưởng Nhà trường và đại diện lãnh đạo các Phòng chức năng cũng đã giải đáp ý các kiến thảo luận từ Hội nghị VC, NLĐ cấp cơ sở và các ý kiến thảo luận trực tiếp tại Hội nghị, đồng thời đóng góp thêm các ý kiến, giải pháp hữu ích nhằm củng cố, phát triển các mặt hoạt động của Nhà trường.
Đồng chí Nguyễn Nguyên Khang – Trưởng phòng CTSV, giải đáp ý kiến thảo luận
Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới gồm 03 đồng chí: Đào Thị Bích Hồng, Ngô Văn Thống và Võ Thanh Toàn.
Hội nghị tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới
Trong năm học vừa qua, nhiều tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc, góp phần tích cực trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường, đã được các cấp Công đoàn khen thưởng:
- Công đoàn Trường Đại học Xây dựng Miền Trung nhận Cờ thi đua chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm học 2022-2023 do Công đoàn Xây dựng Việt Nam trao tặng.
- 05 tập thể và 21 cá nhân được nhận giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm học 2022-2023 do BCH Công đoàn trường trao tặng.
 Các cá nhân được nhận Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Công đoàn Xây dựng Việt Nam
 
Công đoàn MUCE khen thưởng tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm học 2022-2023
Công đoàn MUCE khen thưởng cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm học 2022-2023
Hội nghị viên chức và người lao động Trường Đại học Xây dựng Miền Trung năm học 2023-2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí đoàn kết, thống nhất của tập thể VC, NLĐ. Thông qua Hội nghị, Ban Giám hiệu và Công đoàn trường đã kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức, người lao độngở mọi vị trí công tác trong nhà  trường, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghiêm túc nỗ lực thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Nhà trường hoàn thành tốt kế hoạch công tác và nhiệm vụ chính trị năm học 2023-2024, xứng đáng với truyền thống 48 năm xây dựng và phát triển của Nhà trường.
Toàn cảnh Hội nghị
Tin bài, ảnh: Truyền thông MUCE