logo
logo
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU VÀ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC & HỢP TÁC QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN 2018 - 2023

Ngày 17/5/2024, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (MUCE) tổ chức Lễ Công bố Quyết định thành lập các nhóm nghiên cứu và tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Nghiên cứu khoa học & Hợp tác quốc tế giai đoạn 2018 - 2023. Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá các hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên và các hoạt động hợp tác quốc tế trong giai đoạn từ 2018-2023 và đề ra các định hướng, quyết sách nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học giảng viên, sinh viên, các hoạt động hợp tác quốc tế với các đối tác của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung giai đoạn 2024 – 2030.
Theo báo cáo tổng kết công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) và hợp tác quốc tế (HTQT) giai đoạn 2018 -2023, công tác tổ chức quản lý hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) luôn là khâu quan trọng nhất, quyết định đến chất lượng và hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ. Nhận thức rõ tầm quan trọng này, MUCE tăng cường tạo điều kiện, cơ chế và chính sách cho cán bộ giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học, tham gia các hoạt động sáng tạo kỹ thuật.
Tổng quan Hội nghị
Tiến sĩ Phan Văn Huệ - Phó BT Đảng uỷ - Hiệu trưởng MUCE, phát biểu khai mạc Hội nghị
TS. Lê Đàm Ngọc Tú -Trưởng phòng NCKH & HTQT trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH & HTQT giai đoạn 2018-2023 và định hướng phát triển hoạt động NCKH & HTQT giai đoạn 2024 – 2030
 
Từ năm 2018 đến nay, nhà trường đã thực hiện 2 đề tài cấp nhà nước, 12 đề tài cấp bộ, cấp tỉnh và DA SNKT (trong đó: 02 đề tài cấp Nhà nước; 04 đề tài cấp Bộ; 08 dự án SNKT), 163 đề tài NCKH cấp trường, 49 sáng kiến cải tiến, 125 đề tài NCKH sinh viên. Về công bố khoa học, từ năm 2018 đến nay đã công bố được 79 bài báo quốc tế, bài báo tạp chí chuyên ngành trong nước, 08 giáo trình xuất bản. Nhà trường đã tổ chức thành công các sự kiện học thuật, hội nghị, hội thảo cấp quốc gia và để lại ấn tượng sâu đậm về công tác tổ chức chu đáo, chất lượng nội dung chuyên môn cao. Công tác Hợp tác quốc tế được chú trọng nhằm thiết lập mối quan hệ và ký kết hợp tác với các đối tác, các trường, doanh nghiệp và các tổ chức tại Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Việt Nam…
Trong năm 2023, Nhà trường đã ban hành Quyết định thành lập 11 nhóm nghiên cứu, bao gồm 08 nhóm nghiên cứu tiềm năng và 03 nhóm nghiên cứu giảng dạy để đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và nghiên cứu phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. Bước đầu, nhà trường đã có các cơ chế hỗ trợ, khuyến khích và hướng dẫn các nhóm nghiên cứu triển khai thực hiện công tác nghiên cứu.
Trao quyết định thành lập 11 nhóm nghiên cứu
Tham luận của Tân sinh viên
Tham luận của Phân hiệu Đà Nẵng (Trực tuyến)
Tham luận của Khoa Kiến trúc
Tham luận của sinh viên năm cuối
Phần trao đổi, thảo luận của PGS. TS. Đỗ Văn Dũng
Khen thưởng giảng viên đạt thành tích tốt trong NCKH
Khen thưởng, sinh viên có thành tích tốt trong NCKH
 
Với sự quyết tâm cao thực hiện những mục tiêu như: công tác phát triển các nhóm nghiên cứu và thực hiện các nghiên cứu trọng điểm; Tăng số lượng, quy mô các công trình nghiên cứu gắn với chuyển giao sản phẩm; đẩy mạnh phong trào NCKH dành cho sinh viên; phấn đấu trở thành đối tác tin cậy trong các hoạt động hợp tác quốc tế, như tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế, quốc gia, tham gia các dự án quốc tế; Tăng cường mở rộng, phát triển mạng lưới đối tác uy tín mang lại giá trị vượt trội cho sinh viên, giảng viên; nâng cấp trang Thông tin khoa học công nghệ thành Tạp chí;... Nhà trường sẽ tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy hoạt động KHCN & HTQT của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung phát triển vượt bậc, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Nhà trường.
 
Chúc mừng Hội nghị thành công tốt đẹp
 
Tin bài: Truyền thông MUCE