logo

TIN TỨC

Thông tin hoạt động Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023 và nhằm giúp sinh viên tiếp cận với thực tế, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của xã hội và theo định hướng ứng...

20/03/2023

Ngày 19/3/2023, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (MUCE) với cương vị Trưởng khối đã đăng cai tổ chức thành công Hội thao khối Công đoàn các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2023. Hội...

17/03/2023

Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2023), sáng ngày 07/3/2023, Đoàn Thanh niên tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2023 với...

17/03/2023

Ngày 04/3/2023, Tại hội trường B2 – Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, Phòng Công tác học sinh sinh viên phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông công an tỉnh Phú Yên tổ chức chương trình tuyê...

ĐỜI SỐNG SINH VIÊN

Thông tin hoạt động của Sinh viên Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

Đời sống sinh viên

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG TỔ CHỨC LỄ KHỞI ĐỘNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2023

Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2023), sáng ngày 07/3/2023,...

Đời sống sinh viên

CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2023

Ngày 04/3/2023, Tại hội trường B2 – Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, Phòng Công tác học sinh sinh viên phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao...