logo
logo
Kế hoạch nhập học từ Cao đẳng liên thông lên Đại học ngành Kế toán của Trường Đại học Nha Trang

Kế hoạch nhập học từ Cao đẳng liên thông lên Đại học ngành Kế toán của Trường Đại học Nha Trang

Thông báo thời gian nghỉ Tết Âm lịch Tân Mão, năm học 2010 - 2011

THÔNG BÁO Thời gian nghỉ Tết Âm lịch Tân Mão, năm học 2010 - 2011

Phát bằng tốt nghiệp C09X1-LT, C09KT1-LT và TN08SH3

THÔNG BÁO Phát bằng tốt nghiệp C09X1-LT, C09KT1-LT và TN08SH3 Trường Cao đẳng Xây dựng số 3 tổ chức Lễ công bố và phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng liên thông...

Kết quả tuyển sinh liên thông TC,CĐ lên đại học ngành Kế toán của đại học Nha Trang

Kết quả tuyển sinh liên thông TC,CĐ lên đại học ngành Kế toán của đại học Nha Trang

Thông báo khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình khoá VI, chỉ huy trưởng công trình

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHOÁ VI, CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH

Mẫu đơn xin dự thi tốt nghiệp ( Dành cho sinh viên Cao đẳng thi Tốt nghiệp với khoá sau)

Mẫu đơn xin dự thi tốt nghiệp ( Dành cho sinh viên Cao đẳng  thi Tốt nghiệp với khoá sau)

Kế hoạch học lại các lớp Cao đẳng khoá 2008, 2009 năm học 2010-2011 (điều chỉnh)

Kế hoạch học lại các lớp Cao đẳng khoá 2008, 2009 năm học 2010-2011 (điều chỉnh)

Kế hoạch học lại các lớp Trung cấp năm học 2010-2011 (điều chỉnh)

Kế hoạch học lại các lớp Trung cấp năm học 2010-2011 (điều chỉnh)

Thông báo về việc tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2010

THÔNG BÁO Về việc tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2010

Danh sách trúng tuyển tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên cao đẳng năm 2010

Danh sách trúng tuyển tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên cao đẳng năm 2010

Kế hoạch thi lại tốt nghiệp tháng 02, năm 2011

Kế hoạch thi lại tốt nghiệp tháng 02, năm 2011

Thông báo mở lớp Bồi dưỡng Quản lý dự án và Nghiệp vụ Đấu thầu xây dựng

THÔNG BÁO Mở lớp Bồi dưỡng Quản lý dự án và Nghiệp vụ Đấu thầu xây dựng Kính gửi: …………………………………&hellip...

Kế hoạch học lại các lớp Cao đẳng khoá 2008, 2009 năm học 2010-2011 (buổi tối)

Kế hoạch học lại các lớp Cao đẳng khoá 2008, 2009 năm học 2010-2011 (buổi tối)

Kế hoạch học lại các lớp Trung cấp năm học 2010-2011 (buổi tối)

Kế hoạch học lại các lớp Trung cấp năm học 2010-2011 (buổi tối)

Thông báo kế hoạch thi tuyển sinh liên thông năm 2010

BỘ XÂY DỰNG                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG CĐ XÂY DỰNG SỐ 3 ...

Lớp liên thông Trung cấp lên Cao đẳng ngành xây dựng DD&CN

"KẾ HOẠCH ÔN VÀ THI TUYỂN  LỚP LIÊN THÔNG TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG NGÀNH XÂY DỰNG DD&CN"

Kế hoạch ôn và thi tuyển sinh (điều chỉnh) lớp liên thông từ cao đẳng lên đại học chuyên ngành Kế toán

"KẾ HOẠCH ÔN VÀ THI TUYỂN SINH (ĐIỀU CHỈNH) LỚP LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN" CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CĐXD SỐ 3

Kế hoạch ôn và thi tuyển sinh (điều chỉnh) lớp liên thông từ Trung cấp lên Đại học chuyên ngành Kế toán

"KẾ HOẠCH ÔN VÀ THI TUYỂN SINH (ĐIỀU CHỈNH) LỚP LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN" CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CĐXD SỐ 3

Kế hoạch ôn và thi tuyển sinh liên thông từ CĐ lên ĐH ngành Kế toán

KẾ HOẠCH ÔN VÀ THI TUYỂN SINH LỚP LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CĐXD SỐ 3