logo
logo
Điểm thi chứng chỉ CNTT cơ bản khóa 10 ngày 27/04/2019

Điểm thi  chứng chỉ CNTT cơ bản khóa 10 ngày 27/04/2019

Hướng dẫn quy trình làm đơn xin điều chỉnh học phần HK II năm 2018 -2019

Hướng dẫn quy trình làm đơn xin điều chỉnh học phần HK II năm 2018 -2019

Kế hoạch thực hiện đồ án, khóa luận tốt nghiệp cao đằng khóa C16

I. Phòng Quản lý Đào tạo - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung thông báo kế hoạch thực hiện đồ án, khóa luận tốt nghiệp dành cho sinh viên cao đẳng khóa C16 (kế hoạch chi tiết).