logo
logo
Thông báo nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm học tập toàn khóa (đợt tháng 11/2023)

Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung thông báo đến sinh viên đại học, cao đẳng được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 11/2023 về kế hoạch nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm học tập toàn khóa như sau:

1. Địa điểm và thời gian:

Địa điểm: phòng QLĐT, tầng 3 nhà hiệu bộ;

2. Danh sách sinh viên Đại học, Cao đẳng được công nhân tốt nghiệp:

- Danh sách sinh viên đại học các khóa trước được công nhận tốt nghiệp theo QĐ số 1013/QĐ-ĐHXDMT ngày 30/11/2023 => xem chi tiết;

- Danh sách sinh viên cao đẳng các khóa trước được công nhận tốt nghiệp theo QĐ số 1014/QĐ-ĐHXDMT ngày 30/11/2023 => xem chi tiết;

3. Sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân, nếu có điều chỉnh phản hồi qua email: giaidaptotnghiep@muce.edu.vn (thời gian phản hồi từ ngày thông báo đến hết ngày 26/12/2023).

Trân trọng./.