logo
logo
THÔNG BÁO NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI VÀ BẢNG ĐIỂM HỌC TẬP TOÀN KHÓA LỚP D19KX3, D19QX1 VÀ SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CÁC KHÓA TRƯỚC(ĐỢT THÁNG 12/2023)

Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung thông báo đến toàn thể sinh viên đại học, cao đẳng được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 12/2023 (lớp D19KX3, D19QX1 và đại học, cao đẳng các khóa trước) về kế hoạch nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm học tập toàn khóa như sau:

1. Địa điểm và thời gian:

- Địa điểm: phòng QLĐT, tầng 3 Nhà hiệu bộ;

- Thời gian: từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng: từ 8h đến 10h30; buổi chiều từ 14h30 đến 16h30) bắt đầu từ ngày 09/01/2024.

2. Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp:

- Danh sách sinh viên lớp D19KX3, D19QX1 và sinh viên đại học các khóa trước được công nhận theo QĐ số 1100/QĐ-ĐHXDMT ngày 26/12/2023 => xem chi tiết;

- Danh sách sinh viên đại học các khóa trước (hệ VLVH) được công nhận theo QĐ số 1107/QĐ-ĐHXDMT ngày 26/12/2023 => xem chi tiết;

- Danh sách sinh viên cao đẳng các khóa trước được công nhận theo QĐ số 1121/QĐ-ĐHXDMT ngày 29/12/2023 => xem chi tiết.

3. Sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân, nếu có điều chỉnh phản hồi qua email: giaidaptotnghiep@muce.edu.vn (thời gian phản hồi từ ngày thông báo đến hết ngày 10/01/2024).

Trân trọng.