logo
logo
Thông báo tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp ngày 27/4/2024

 Trường Đại học Xây dựng Miền Trung thông báo đến toàn thể sinh viên được công nhận tốt nghiệp thuộc khóa D19KX3, D19QX1, D19X, D19CD, D21CDK1 và toàn thể sinh viên đại học, cao đẳng các khóa trước cùng đợt về việc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp như sau:

1. Thông báo Lễ trao bằng: (xem chi tiết nội dung thông báo)

- Thời gian: 7h ngày 27/4/2024;

 - Địa điểm: Hội trường B2, khu B, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung.

2. Lệ phí tham gia Lễ:

- Phí dự lễ: 250.000/sinh viên;

- Phí cọc đồ: 500.000/sinh viên.

3. Danh sách sinh viên được tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp:

- Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 11/2023 đại học, cao đẳng các khóa trước (QĐ số 1013; QĐ số 1014);

- Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 12/2023 lớp D19KX3, D19QX và đại học, cao đẳng các khóa trước (QĐ số 1100; QĐ số 1107; QĐ số 1121);

- Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 01/2024 lớp D19X, D19CD, D21CDK1 (tốt nghiệp trước thời hạn) và đại học, cao đẳng các khóa trước (QĐ số 117; QĐ số 118).

Lưu ý:

- Về  phí cọc đồ, sinh viên sẽ được nhận lại sau khi kết thúc Lễ (SV phải trả lại đồ Lễ phục mới được hoàn tiền);

- Sinh viên làm thủ tục đăng ký và nộp lệ phí (tiền mặt) trực tiếp khi đến làm thủ tục tham dự Lễ;

- Đối với sinh viên chưa sắp xếp được thời gian để tham gia đăng ký và ký sổ bằng trong ngày 25, 26/4/2024 thì sinh viên sẽ được đăng ký bổ sung vào sáng ngày 27/4/2024 (tại phòng QLĐT, tầng 3, Nhà Hiệu bộ.; thời gian bắt đầu từ 6h30p);

- Đối với sinh viên không đăng ký tham gia Lễ sẽ đến nhận bằng trực tiếp tại phòng Quản lý Đào tạo (sau Lễ tốt nghiệp) vào các ngày làm việc trong tuần (buổi sáng từ 8h đến 11h; buổi chiều từ 15h đến 16h30);

- Mọi thắc mắc liên hệ qua email: giaidaptotnghiep@muce.edu.vn.

Trân trọng.