logo
logo
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 5 ĐẾN TUẦN 8 NĂM HỌC 2022 - 2023 (TỪ NGÀY 22/8 ĐẾN NGÀY 18/9/2022)

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 5 ĐẾN TUẦN 8 NĂM HỌC 2022 - 2023 (TỪ NGÀY 22/8 ĐẾN NGÀY 18/9/2022)

Thời khóa biểu:                     TKB TUẦN 5 - 8

Lịch thi:                                  LỊCH THI TUẦN 5 - 8

Kế hoạch Phòng, Khoa:        NHÓM GV TUẦN 5 - 6;            NHÓM GV TUẦN 7 - 8

Kế hoạch Phòng học:            PHÒNG HỌC TUẦN 5 - 8