logo
logo
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG GẶP MẶT ĐỐI THOẠI VỚI SINH VIÊN

Ngày 21/10/2023, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (MUCE) tổ chức buổi gặp mặt và đối thoại với sinh viên trong toàn trường năm học 2023 - 2024. Đây là hoạt động thường niên nhằm giải đáp các ý kiến, kiến nghị của sinh viên cũng như hỗ trợ, cung cấp các thông tin liên quan đến sinh viên để nâng cao chất lượng dạy và học trong Nhà trường.
Đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Nhà trường với sinh viên là một trong những hoạt động của Nhà trường góp phần tích cực vào mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và các hoạt động hỗ trợ sinh viên. Thông qua việc tổ chức đối thoại sinh viên đã giúp cho lãnh đạo Nhà trường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện. Đồng thời, cung cấp cho sinh viên những thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Nhà trường liên quan tới chế độ, chính sách đối với sinh viên, quyền và nghĩa vụ của sinh viên trong quá trình học tập tại Trường. Qua đó, kịp thời giải quyết những đề nghị, nhu cầu chính đáng của sinh viên nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện.
Tổng quan buổi Đối thoại Nhà trường - Sinh viên
TS. Phan Văn Huệ - Hiệu trưởng MUCE, chủ trì buổi Đối thoại Nhà trường - Sinh viên
 
Đại diện lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm tham gia buổi đối thoại 
Tại buổi Đối thoại, đại diện lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm trong Nhà trường đã giải đáp thỏa đáng nhiều câu hỏi của sinh viên liên quan tới các vấn đề như: hệ thống quản lý đào tạo, giáo trình môn học; các chương trình học bổng, khen thưởng; hoạt động phong trào, Đoàn - Hội; ...
Lãnh đạo phòng Quản lý đào tạo giải đáp thắc mắc cho sinh viên
Lãnh đạo Phòng Công tác HS-SV giải đáp thắc mắc cho sinh viên
Đại diện Đoàn Thanh niên giải đáp thắc mắc cho sinh viên
 
Sinh viên phát biểu ý kiến
 
Sinh viên phát biểu ý kiến
 
 
Tin bài: Truyền thông MUCE