logo
logo
Thông báo tuyển dụng nhân sự của Văn phòng điều hành Hoa Sen Miền Trung trực thuộc tập đoàn Hoa Sen

 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự mở rộng hệ thống phân phối tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, Văn phòng điều hành Hoa Sen Miền Trung trực thuộc tập đoàn Hoa Sen có nhu cầu tuyển dụng:
 
 
 Liên hệ: 
Anh Nguyễn Tuấn Đạt – CV tuyển dụng – Đào tạo (ĐT: 0563738984

Địa chỉ: Lô A1.1 KCN Nhơn Hòa, phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định