logo
logo
Tổng hợp Văn bản - Biểu mẫu xét tốt nghiệp

TỔNG HỢP VĂN BẢNBIỂU MẪU XÉT TỐT NGHIỆP

 

1. Đơn xét tốt nghiệp: Tải xuống

2. Đơn đăng ký làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp dành cho sinh viên khóa trước, sinh viên đăng ký tốt nghiệp trước thời hạn: Tải xuống  

3. Đơn xác nhận hạnh kiểm đăng ký làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp: Tải xuống 

4. Đơn cấp chứng nhận văn bằng tốt nghiệp: Tải xuống

(Dành cho sinh viên bị mất, hư hỏng văn bằng Bằng tốt nghiệp)

5. Đơn cấp lại bảng điểm học tập toàn khóa: Tải xuống

6. Hướng dẫn thủ tục làm đăng ký làm Đồ án/ Khóa luận; Xét công nhận tốt nghiệp và nhận bằng tốt nghiệp: Tải xuống