logo
logo
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 ĐẾN TUẦN 31 (TỪ NGÀY 31/01/2022 ĐẾN NGÀY 27/02/2022)

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 ĐẾN TUẦN 31 (TỪ NGÀY 31/01/2022 ĐẾN NGÀY 27/02/2022)

Thời khóa biểu:                   TKB TUẦN 28 - 31

Lịch thi:                                LỊCH THI TUẦN 28 - 31

Kế hoạch Phòng, Khoa:      NHÓM GV TUẦN 28 - 29;            NHÓM GV TUẦN 30 - 31

Kế hoạch Phòng học:          PHÒNG HỌC TUẦN 28 - 31