logo
logo
Thông báo tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp ngày 30/9/2023

     Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên được công nhận tốt nghiệp trong các đợt từ tháng 5 đến tháng 8/2023 về kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp như sau:
 
1. Thông báo kế hoạch Lễ trao bằng tốt nghiệp (nội dung chi tiết):
- Thời gian: vào lúc 7 giờ, ngày 30 tháng 9 năm 2023;
- Địa điểm: Hội trường B2, Khu B, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung.
 
2. Kế hoạch ký sổ bằng:
- Thời gian: ngày 29/9/2023 (buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ; buổi chiều từ 14 giờ 30 đến 16 giờ 30);
- Địa điểm: phòng Quản lý Đào tạo, tầng 3 nhà Hiệu bộ, Khu B1.
3. Danh sách sinh viên được tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp vào ngày 30/9/2023:
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp theo QĐ số 374 ngày 26/5/2023 => (xem danh sách);
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp theo QĐ số 468 ngày 28/6/2023 => (xem danh sách);
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp theo QĐ số 469 ngày 28/6/2023 => (xem danh sách);
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp theo QĐ số 470 ngày 28/6/2023 => (xem danh sách);
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp theo QĐ số 582 ngày 18/8/2023 => (xem danh sách);
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp theo QĐ số 583 ngày 18/8/2023 => (xem danh sách);
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp theo QĐ số 629 ngày 28/8/2023 => (xem danh sách);
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp theo QĐ số 633 ngày 30/8/2023 => (xem danh sách).
 
4. Lệ phí tham dự Lễ:
- Phí tham dự Lễ: 200.000đ/sinh viên;
- Phí cọc đồ Lễ phục: 500.000đ/sinh viên.
 
Lưu ý:
- Phí cọc đồ Lễ phục sẽ hoàn trả lại cho sinh viên sau khi kết thúc Lễ;
- Những sinh viên không thể sắp xếp thời gian ký sổ bằng (theo thời gian đã bố trí trong Thông báo), sinh viên sẽ được bổ sung đăng ký tham dự Lễ và ký sổ bằng vào buổi sáng của ngày tổ chức Lễ (có mặt trước 7 giờ tại phòng QLĐT, tầng 3, nhà Hiệu bộ);
- Sinh viên không đăng ký tham gia Lễ trao bằng tốt nghiệp, sẽ nhận bằng tại phòng QLĐT vào các ngày thứ 3, 4, 5 trong tuần làm việc (buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ; buổi chiều từ 14 giờ 30 đến 16 giờ 30);
- Mọi thắc mắc liên hệ qua địa chỉ email: giaidaptotnghiep@muce.edu.vn.