logo
logo
Hội nghị Tổng kết Đảng bộ năm 2021 Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

Ngày 12/01/2022, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (MUCE) trang trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết Đảng bộ năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 với sự tham gia của đại diện các Ban đảng thuộc thành uỷ Tuy Hoà, Ban chấp hành Đảng uỷ, lãnh đạo các đơn vị, đại diện công đoàn, đoàn thanh niên và toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ.
Năm 2021, trước nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, Ban chấp hành Đảng uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực trong đó có công tác xây dựng Đảng. Trong đó, phối hợp tham mưu các cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội các đảng bộ thành phố; xây dựng và thực hiện các chương trình hành động, quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa và của năm 2021.
 
Hội nghị Tổng kết Đảng bộ năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022
PGS.TS.KTS Nguyễn Vũ Phương – Bí thư Đảng uỷ MUCE, phát biểu khai mạc hội nghị
Trong phát biểu khai mạc Hội nghị,PGS.TS.KTS Nguyễn Vũ Phương – Bí thư Đảng uỷ MUCEbiểu dương Đảng bộ MUCE đã phát huy tốt ý thức trách nhiệm cá nhân; đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động do dịch bệnh Covid-19 gây ra để cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, trong đó nổi bật công tác đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, phát triển đảng viên …
TS. Phan Văn Huệ - Phó bí thư Đảng uỷ, trình bày Báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2021.
Hội nghị đã lắng nghe tham luận của các chi bộ: Phòng quản lý đào tạo; Phòng Khảo thí đam bảo chất lượng; Khoa Kiến trúc; Khoa Xây dựng; Viện – Trung tâm; Phân hiệu Đà Nẵng. Các đại biểu dự Hội nghị cơ bản đồng tình, nhất trí cao và bổ sung một số nội dung nhiệm vụ công tác năm 2022 vào các báo cáo, đồng thời nêu một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng do đặc thù của từng tổ chức đảng và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm 2022.
Cũng tại Hội nghị, Đảng uỷ MUCE đã công bố Quyết định khen thưởng cho các chi bộ, đảng viên đạt thành tích cao năm 2021
Khen thưởng Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021
Hội nghị tổng kết công tác Đảng hàng năm là để toàn Đảng bộ cùng nhìn nhận và đánh giá về quá trình lãnh đạo hoạt động, điều hành của tập thể lãnh đạo cũng như mỗi cá nhân đối với nhiệm vụ được giao trên tinh thần đoàn kết, xây dựng, giúp nhau cùng tiến bộ. Trong thời gian tới, Đảng ủy, chi bộ và lãnh đạo các đơn vị sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức xây dựng và rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực chuyên môn. Toàn bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động MUCE đoàn kết, thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Hình ảnh một số tham luận tại hội nghị:
 
Tin bài, ảnh: Truyền thông MUCE