logo
logo
GIỚI THIỆU VỀ PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG TẠI TP ĐÀ NẴNG

GIỚI THIỆU VỀ PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG TẠI TP ĐÀ NẴNG
 
Địa chỉ: Số 544B đường Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại:     0236.845102
Website:        www.mucedanang.edu.vn
Phân hiệu Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tại thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 2410/QĐ – BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 18 tháng 07 năm 2017 thuộc Trường Đại học Xây dựng Miền Trung. Đây là cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống công lập của Bộ Xây dựng, hoạt động theo quy định của Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 06 năm 2012; Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 04 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
Phân hiệu Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tại thành phố Đà Nẵng đào tạo theo định hướng ứng dụng; cung cấp các điều kiện học tập, nghiên cứu chất lượng tốt cho người học; tổ chức triển khai nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng các yêu cầu về trình độ, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ của Ngành Xây dựng, góp phần vào sự nghiệp phát triển xã hội, đất nước và hội nhập quốc tế.
 Hiện nay, Phân hiệu đang quản lý và đào tạo 10 ngành học gồm:
+ Kỹ thuật xây dựng; 
+ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; 
+ Kỹ thuật cấp thoát nước;
+ Công nghệ kỹ thuật ô tô;
+ Công nghệ thông tin;
+ Kiến trúc; 
+ Quản lý xây dựng;
+ Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng;
+ Quản trị kinh doanh;
+ Thương mại điện tử;
 (Chuyên ngành trị kinh doanh nhà hàng, khách sạn; Chuyên ngành Du lịch).
Đội ngũ giảng viên cơ hữu tại Phân hiệu:
· 03 tiến sỹ;
· 16 thạc sỹ; 07 kỹ sư, cử nhân;
. Giảng viên Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tại Tuy Hòa, Phú Yên;
. Bên cạnh đó, Phân hiệu còn được hỗ trợ nguồn lực giảng viên thỉnh giảng nhiều kinh nghiệm, chuyên gia đầu ngành từ các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước.
Ngoài chương trình liên kết với các trường trong nước, Phân hiệu Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tại thành phố Đà Nẵng còn có các chương trình liên kết đào tạo trình độ đại học và sau đại học dưới nhiều hình thức khác nhau với các trường đại học uy tín của nhiều nước trên thế giới: Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc...
Cơ sở vật chất:
Phân hiệu Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tại thành phố Đà Nẵng có diện tích 5 ha, hệ thống cơ sở vật chất đầy đủ, đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và các hoạt động thể thao, giải trí cho VC-NLĐ và sinh viên:
· Khu hiệu bộ;
· Khu giảng đường có 32 phòng học đáp ứng nhu cầu dạy – học;
· Phòng máy tính, ngoại ngữ  06 phòng
· Phòng vẽ mỹ thuật và họa thất;
· Phòng Lab, thí nghiệm chuyên ngành: địa kỹ thuật, vật liệu xây dựng, cơ học công trình;
· Phòng họa đồ án;
· Khu thực hành: Xưởng nề; xưởng bê tông-cốt thép; xưởng nước; xưởng điện; xưởng hàn;
· Thư viện 02 phòngvới trên 3.000 đầu sách; thư viện số Trường Đại học Xây dựng Miền Trung với nguồn tài nguyên tài liệu số thuộc các chuyên ngành đào tạo được phát triển và cập nhật thường xuyên, Dowload miễn phí nguồn tài nguyên khổng lồ của Tailieu.vn với hơn 1.700.000 tài liệu, bao gồm: luận văn, báo cáo thực tập, giáo trình, ebook…;
. Phòng truyền thống -Triển lãm 01 phòng;
· 02 hội trường lớn 400 chỗ;
· Khu thể dục thể thao: Sân bóng đá, sân bóng chuyền và sân cầu lông;
· Ký túc xá 300 chỗ;
· Nhà ở công vụ cho giảng viên;
· Căn tin 300 chỗ;
· Sân vườn, cây xanh, đất dự trữ với diện tích 31.303 m2.
Phân hiệu Trường Đại học Xây Dựng Miền Trung tại thành phố Đà Nẵng là địa chỉ lý tưởng để sinh viên và giảng viên học tập, nghiên cứu; phát huy năng lực bản thân và tư duy sáng tạo.
 
 
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC, BỘ MÁY PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
- Ban Giám đốc;
- Hội đồng khoa học và Đào tạo;
- Hội đồng Thi đua khen thưởng và Kỷ luật;
- Ban Hành chính – Tổng hợp;
- Ban Đào tạo và Nghiên cứu khoa học;
- Các Bộ môn.
MÔ HÌNH QUẢN LÝ PHÂN HIỆU
1. Ban Giám đốc
- Giám đốc Phân hiệu, thực hiện chế độ thủ trưởng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung và Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng về toàn bộ hoạt động của Phân hiệu theo pháp luật, theo Điều lệ trường đại học và theo Quy chế hoạt động của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung và Quy chế hoạt động của Phân hiệu;
- Các Phó Giám đốc phân hiệu giúp việc cho Giám đốc phân hiệu thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ của các lĩnh vực phụ trách được phân công.
2. Các Ban chức năng
- Ban Hành chính - Tổng hợp;
- Ban Đào tạo và Nghiên cứu khoa học;
3. Các bộ môn
- Bộ môn kỹ thuật Xây dựng – Kiến trúc;
- Bộ môn Hạ tầng kỹ thuật – Công nghệ;
- Bộ môn Kinh tế và Quản trị kinh doanh.
4. Các hội đồng tư vấn
- Hội đồng Khoa học và Đào tạo;
- Hội đồng Thi đua, khen thưởng và kỷ luật;
- Hội đồng lương.
5. Tổ chức Đảng và các đoàn thể
- Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam: Chi bộ Phân hiệu trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Xây dựng Miền Trung;
- Công đoàn Phân hiệu: Trực thuộc Công đoàn Trường Đại học Xây dựng Miền Trung;
- Đoàn thanh niên Phân hiệu trực thuộc Quận đoàn Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.