logo
logo
Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ XÂY DỰNG
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ XÂY DỰNG 
http://khoakinhte.muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/z4148732822074_de665e6da6b3341fcd701fc8daffc34a(4).jpg
Ảnh tập thể Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
  - Khoa Kinh tế được hình thành và phát triển trên cơ sở Tổ môn kinh tế thuộc trường Trung học Xây dựng số 6 với số lượng giáo viên ban đầu là 3 người.
 - Năm 2001 Trường Cao đẳng Xây dựng số 3 được thành lập dựa theo quyết định số 3069/QĐ – BGD&ĐT – TCCĐ ngày 23/05/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổ môn Kinh tế được đổi tên thành Bộ môn Kinh tế.
  - Năm 2003 Khoa Kinh tế được thành lập trên cơ sở Bộ môn Kinh tế theo Quyết định số: 942/QĐ – BXD ngày 07/07/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
 - Ngày 15/06/2018 Khoa Kinh tế được đổi tên thành Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng theo Quyết định số: 294/QĐ-ĐHXDMT của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung.
Thực hiện sứ mệnh của nhà trường giai đoạn 2025- 2030, đáp ứng nhu cầu phát triển của Đất nước và trong khu vực Miền Trung Tây nguyên. Đảng ủy, Hội đồng trường đã thực hiện việc tái cấu trúc bộ máy các đơn vị trong trường. Do đó, Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng được tái cơ cấu theo Quyết định số 41/QĐ-ĐHXDMT ngày 16/1/2024.
Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung là một trong những đơn vị đào tạo và nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế và quản lý xây dựng tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên của Việt Nam. Hiện nay, Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng có 01 Phó Giáo sư, 06 Tiến sĩ, và 13 Thạc sỹ, đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết. Với đội ngũ Phó giáo sư, tiến sĩ, và thạc sĩ uy tín, Khoa cam kết cung cấp chất lượng giáo dục và nghiên cứu chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước và khu vực.
Sứ mệnh của Khoa trong giai đoạn 2025-2030 được thực hiện với mục tiêu chính là đào tạo nhân lực chất lượng cao, có khả năng ứng dụng kiến thức và kỹ năng vào thực tiễn, góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của khu vực và đất nước.
Khoa hiện nay có 01 Chi bộ Đảng, 03 bộ môn gồm: Bộ môn Kế toán - Tài chính, Bộ môn Quản lý xây dựng và Bộ môn Quản trị kinh doanh và Logistics, hiện đào tạo với 06 ngành, bao gồm:
-     Kế toán doanh nghiệp
-     Tài chính ngân hàng
-     Kinh tế xây dựng
-     Quản lý xây dựng
-     Quản trị kinh doanh
-     Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.
Và trong năm 2024, Khoa sẽ tiếp tục tuyển sinh và thực hiện đào tạo thêm 1 ngành mới đó là ngành Thương mại điện tử. Với cơ sở vật chất hiện đại và đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng đang là điểm đến lý tưởng cho những ai mong muốn học tập và nghiên cứu trong lĩnh vực này.
I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA
2.1 Chức năng
- Xây dựng chương trình đào tạo bậc đại học chính quy, chương trình liên thông, liên kết, hệ vừa học vừa làm.
- Nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu thực tiễn sản xuất của các doanh nghiệp, và để phục vụ cho công tác đào tạo.
- Xây dựng chiến lược phát triển đơn vị, đội ngũ chuyên gia và cung cấp nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước khi có nhu cầu.
- Quản lý tình hình học tập của sinh viên.
- Chăm sóc sinh viên- tạo môi trường thuận lợi để sinh viên học tập- nghiên cứu khoa học.
2.2 Nhiệm vụ:
- Chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo chuyên ngành.
- Quản lý giảng viên, bộ môn hoạt động sinh hoạt chuyên môn.
- Phối hợp với các phòng ban thực hiện kế hoạch đào tạo, phương pháp tổ chức đào tạo.
- Tổ chức thực hiện kế hoạch thực tập tốt nghiệp bao gồm: Liên hệ địa điểm thực tập, chuẩn bị đề cương thực tập, phổ biến đề cương, hướng dẫn thực tập, theo dõi, kiểm tra, tổng kết thực tập. 
- Nghiên cứu đề xuất với Nhà trường về mục tiêu, chương trình đào tạo. Tổ chức biên soạn, cải tiến giáo trình bài giảng môn học, cải tiến phương pháp giảng dạy để nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. 
- Tham gia nghiên cứu khoa học, tham gia công tác tư vấn chuyên môn; tổ chức các chuyên đề, hội thảo; các hoạt động ngoại khóa…
2.3. Các hoạt động khác
- Nghiên cứu khoa học trong giảng viên và sinh viên;
- Hội thi Festival Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng;
- Cuộc thi Nữ sinh viên duyên dáng và tài năng – Miss MUCE;
- Tư vấn kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên Kinh tế;
- Sinh viên Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng với phong trào hè tình nguyện;
- Sinh viên Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng với phong trào hiến máu nhân đạo;
- Giải bóng đá nữ sinh viên Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng mở rộng;
- Chương trình chào đón Tân sinh viên;
- Chương trình Team building;
- Chương trình Rung chuông vàng;
- Chương trình cắm hoa chào mừng ngày 8/3
- Các Hội thảo chuyên môn,…
II. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KHOA
3.1. Cơ cấu tổ chức khoa:
-  Có 01 Chi bộ
-  Cấp chính quyền có 01 Trưởng khoa; 02 Phó trưởng Khoa, 03 bộ môn chuyên ngành; 01 thư ký và 02 trợ lý khoa
-  Nhân sự Khoa bao gồm: 21 người, Trong đó:
+ Trình độ Phó giáo sư: 01 Giảng viên
+ Trình độ Tiến sỹ:     06 Giảng viên
+ Trình độ Thạc sỹ:    13 Giảng viên 
+ Trình độ Cử nhân:   01 Thư ký Khoa
 
Sơ đồ tổ chức của Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
 
1.2.       Đội ngũ giảng viên, viên chức của Khoa Kinh tế & Quản lý xây dựng
STT
 Họ và tên
Học hàm/
học vị
 Chức danh chuyên môn
Địa chỉ Email
 BỘ MÔN: KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH
1
Nguyễn Thị Kim Trọng
Tiến sĩ
Trưởng khoa,
Trưởng Bộ môn,
Giảng viên chính
nguyenthikimtrong@muce.edu.vn
2
Nguyễn Thị Thu Hiếu
Tiến sĩ
Giảng viên chính
nguyenthithuhieu@muce.edu.vn
3
Đào Thị Bích Hồng
Thạc sĩ
Giảng viên
daothibichhong@muce.edu.vn
4
Nguyễn Thị Cúc
Thạc sĩ
Trợ lý khoa,
Giảng viên
nguyenthicuc@muce.edu.vn
5
Ngô Vũ Mai Ly
Thạc sĩ
Giảng viên
ngovumaily@muce.edu.vn
6
Nguyễn Thuỳ Linh
Thạc sĩ
Giảng viên
nguyenthuylinh@muce.edu.vn
7
Nguyễn Đình Đại
Thạc sĩ
Trưởng phòng TCKT- Giảng viên kiêm nhiệm
nguyendinhdai@muce.edu.vn
8
Ngô Văn Thống
Thạc sĩ
Phòng TCKT- Giảng viên kiêm nhiệm
ngovanthong@muce.edu.vn
 BỘ MÔN: QUẢN TRỊ KINH DOANH & LOGISTICS
1
Đoàn Thị Nhiệm
Tiến sĩ
Phụ trách Bộ môn
Giảng viên chính
doanthinhiem@muce.edu.vn
2
Trần Thị Nguyên Thảo
Thạc sĩ
Phó Bí thư Chi bộ
Phó trưởng Khoa
Giảng viên
tranthinguyenthao@muce.edu.vn
3
Hà Thị Ngọc Oanh
PGS
Tiến sĩ
Giảng viên
hathingocoanh@muce.edu.vn
4
Nguyễn Thị Hải Vân
Tiến sĩ
Giảng viên
nguyenthihaivan@muce.edu.vn
5
Đào Anh Xuân
Tiến sĩ
Giảng viên
daoanhxuan@muce.edu.vn
6
Lê Thị Ái Nhân
Thạc sĩ
Giảng viên
lethiainhan@muce.edu.vn
7
Bùi Thị Thanh Mai
NCS
Giảng viên
doanthithanhmai@muce.edu.vn
8
Lê Đức Tâm
NCS
Phó GĐ Trung tâm NN – TH
Giảng viên kiêm nhiệm
leductam@muce.edu.vn
 BỘ MÔN: QUẢN LÝ XÂY DỰNG
1
Vương Thị Thùy Dương
Tiến sĩ
Bí thư Chi bộ,
Phó trưởng Khoa,
Trưởng Bộ môn,
vuongthithuyduong@muce.edu.vn
2
Võ Lê Duy Khánh
Thạc sĩ
Phó Bộ môn,
Giảng viên
voleduykhanh@muce.edu.vn
3
Trịnh Văn Cần
Thạc sĩ
Trợ lý khoa,
Giảng viên
trinhvancan@muce.edu.vn
4
Trần Thị Thiểm
Thạc sĩ
Giảng viên
tranthithiem@muce.edu.vn
5
Nguyễn Nguyên Khang
Thạc sĩ
Trưởng phòng CTSV - Giảng viên kiêm nhiệm
nguyennguyenkhang@muce.edu.vn
 THƯ KÝ KHOA
1
Lê Thị Ngọc Thảo
Cử nhân
Thư ký khoa
lethingocthao@muce.edu.vn
VI. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA KHOA
a. Hoạt dộng nghiên cứu khoa học - học thuật
http://khoakinhte.muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/sm7(2)(1).jpg
Hội thảo khoa học CUBICOS dự toán, đo bóc khối lượng tự động trên nền tảng BIM 5D 
http://khoakinhte.muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/z2376999738035_4ab8ca1f498e52808ef4826214b3b140(1)(1).jpg
Hội thảo hợp tác đào tạo ERP giữa SS4U và MUCE
http://khoakinhte.muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/ht2(1).jpg
Hội thảo góp ý chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh
http://khoakinhte.muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/23(2)(1).jpg
Hội thảo chuyên đề cấp Khoa
http://khoakinhte.muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/z4148867331013_84f096a00abc0fd858ed8cec3862e32f.jpg
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên
http://khoakinhte.muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/z3842657089614_fe3bedde3543190786d2554ce565031f(1).jpg
Sinh viên tham quan thực tế tại các doanh nghiệp
b. Các hoạt động phong trào 
http://khoakinhte.muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/1_8(1).jpg
Hội thi cắm hoa “Tôn vinh nét đẹp người phụ nữ Việt Nam”
http://khoakinhte.muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/b7(1).jpg
Chương trình Team building – Sắc màu kinh tế
http://khoakinhte.muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/3(4)(1).jpg
Chương trình Rung chuông vàng
http://khoakinhte.muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/z3428206169141_98ee3ae4ecc912cd6e2817ac89b14297(2)(1).jpg
Giải bóng đá nam – Kết nối sinh viên Khoa Kinh tế & QLXD
http://khoakinhte.muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/vvsdv.jpg
Hội thi Nữ sinh viên duyên dáng và tài năng - Miss MUCE
http://khoakinhte.muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/fdfs.jpg
Giải bóng đá nữ sinh viên Khoa Kinh tế & QLXD

 VI. LIÊN HỆ

Khoa Kinh tế & Quản lý xây dựng - Tầng 5 nhà Hiệu Bộ;
Địa chỉ: 195 Hà Huy Tập, Bình Kiến, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
ĐT: (84) 931 961 966