logo
logo
Khoa Kiến trúc

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
Ngày 14/02/1976 Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã quyết định thành lập Trường Trung học Xây dựng số 6 với nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ bậc trung học kỹ thuật xây dựng và nghiệp vụ cho các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên.
Năm 1982: Tổ Kiến trúc được thành lập. Chức năng, nhiệm vụ của tổ môn là nghiên cứu giảng dạy các môn Vẽ xây dựng, Cấu tạo, Dự toán và Thiết kế kiến trúc cho các bậc trung cấp ngành xây dựng và kế toán cũng như công nhân kỹ thuật. Ngoài ra Tổ Kiến trúc còn kết hợp với Trung tâm tư vấn của nhà trường tư vấn và thiết kế các công trình xây dựng trong tỉnh.
Năm 2001: Trường Cao đẳng Xây dựng Số 3 được thành lập trên cở sở Trường Trung học Xây dựng Số 6. Để phù hợp với mục tiêu và chương trình đào tạo Bộ môn Kiến trúc được hình thành dựa trên Tổ Kiến trúc thực hiện nhiệm vụ và chức năng đào tạo bậc cao đẳng, bậc trung cấp ngành xây dựng và kế toán cũng như tích cực tham gia các hoạt động lao động sản xuất; như thiết kế, giám sát thi công công trình.
Năm 2008: Thực hiện chủ trương đổi mới phương pháp đào tạo, gắn đào tạo với thực tế sản sản xuất. Mở rộng quy mô, phát triển ngành nghề đào tạo đi đôi với việc đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng đào tạo. Khoa Kiến trúc được thành lập với đội ngũ cán bộ giáo viên đảm bảo chất lượng. Với chức năng thực hiện giảng dạy theo kế hoạch đào tạo của Trường và tham gia nghiên cứu khoa học với các Khoa, Phòng khác.
Năm 2011: Trường Đại học Xây dựng Miền Trung được thành lập trên cơ sở Trường Cao đẳng Xây Dựng Số 3. Để phù hợp với mục tiêu chương trình đào tạo từ một khoa trực thuộc trường Cao dẳng nay được thành lập Khoa trực thuộc trường Đại học, chức năng nhiệm vụ cũng ngày càng được nâng cao.
Hiện tại, đội ngũ giảng viên của Khoa bao gồm 18 giảng viên cơ hữu, trong đó có  03 tiến sĩ; 01 NCS; 13 thạc sĩ. Khoa Kiến trúc đã đào tạo được 12 khoá, hiện đang đào tạo trên 300 sinh viên ngành Kiến trúc, Kiến trúc nội thất và Quản lý đô thị và tham gia đào tạo cho đại học ở các ngành khác trong nhà trường.
II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
1. Chức năng
Khoa Kiến trúc là đơn vị thuộc Trường, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng t chức thực hiện: kế hoạch đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý sinh viên, quản lý nhân sự và các hoạt động khác thuộc khoa Kiến trúc quản lý; tổng kết, đánh giá và đề xuất cải tiến hiệu quả các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.
2. Nhiệm vụ
- Quản lý giảng viên, người lao động và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng
-  Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của Nhà trường. Đào tạo các ngành Kiến trúc Công trình, Kiến trúc Nội thất, Quản lý đô thị…
- Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên gồm: Thực hiện đề tài NCKH các cấp; viết bài báo khoa học, tham gia hội thảo khoa học trong nước và Quốc tế; biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy; dịch sách, chuyên khảo; tổng hợp kinh nghiệm thực tế sản xuất. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác.
 
III. LÃNH ĐẠO KHOA QUA CÁC THỜI KỲ
- Năm 1982 - 1985: Kts Lê Văn Vĩnh - Tổ trưởng
- Năm 1985 - 1988: Ks Đinh Hữu Dung - Tổ trưởng
- Năm 1988 - 1990: Do cán bộ, giáo viên đi hợp tác lao động tại Irắc nên hợp nhất Tổ Kiến trúc và Tổ kỹ thuật.
- Năm 1990 - 1997: Kts Lê Văn Vĩnh - Tổ trưởng
- Năm 1997 - 2001: Ks Đinh Hữu Dung - Tổ trưởng
- Năm 2001 - 2008: Ks Đinh Hữu Dung - Trưởng bộ môn
- Năm 2008 - 2011: Ths – KTS Ngô Đa Đức - Trưởng khoa
- Năm 2011- 2016: Ths – KTS Ngô Đa Đức - Trưởng khoa
- Năm 2016 – 2018: TS Trịnh Hồng Việt - Trưởng khoa
- Năm 2018 – 2023: TS Trần Văn Hiến - Trưởng khoa
- Năm 2024: Ths Ngô Đức Quý - Phụ trách khoa
 
 
IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC
 

 

 V. GIẢNG VIÊN KHOA KIẾN TRÚC
STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
Email
I
Bộ môn Công nghệ Kiến trúc và Nội thất
 
1
Ths. Nguyễn Thị Khánh Trang
Phó trưởng khoa
nguyenthikhanhtrang@muce.edu.vn
2
Ths. Ngô Minh Tân
Phụ trách bộ môn
ngominhtan@muce.edu.vn
3
Ths.Võ Huy Dũng
Giảng viên
vohuydung@muce.edu.vn
4
Ths.Nguyễn Thị Ái Nương
Giảng viên
nguyenthiainuong@muce.edu.vn
5
NCS. Nguyễn Hoàng Anh
Giảng viên
nguyenhoanganh@muce.edu.vn
6
Ths.Trần Thanh Quý
Giảng viên
tranthanhquy@muce.edu.vn
II
Bộ môn Kiến trúc công trình
 
1
Ths. Ngô Đức Quý
PTK-Phụ trách khoa
ngoducquy@muce.edu.vn
2
TS. Lê Tiến Vinh
Trưởng bộ môn
letienvinh@muce.edu.vn
3
Ts. Trần Văn Hiến
Trưởng phòng QLĐT
tranvanhien@muce.edu.dn
4
Ths. Ngô Đa Đức
Giảng viên
ngodaduc@muce.edu.vn
5
Ths. Dương Thị Thu Thuỳ
Giảng viên
dươngthithuthuy@muce.edu.vn
6
Ths. Võ Hoàng Vũ
Giảng viên
vohoangvu@muce.edu.vn
7
Ths. Nguyễn Thị Bích Vy
Thư ký khoa
nguyenthibichvy@muce.edu.vn
III
Bộ môn Quy hoạch và Quản lý đô thị
 
1
Ths. Nguyễn Hữu Ninh
Phụ trách bộ môn
2
TS. Lê Đàm Ngọc Tú
Trưởng phòng KH&HTQT
ledamngoctu@muce.edu.vn
3
Ths. Trần Trọng Thức
Giảng viên
4
Th.s Đinh Ngọc Hoà
Giảng viên
5
Ths. Trương Anh Bích Châu
Giảng viên
truonganhbichchau@muce.edu.vn
 
5. LIÊN HỆ:
Khoa Kiến trúc - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Địa chỉ: 195 Hà Huy Tập, Bình Kiến, TP. Tuy Hòa, Phú Yên.
ĐT: (84).057.3821039;