logo
logo
Khoa Hạ tầng kỹ thuật – Công nghệ

 
1. Giới thiệu Khoa Hạ tầng kỹ thuật – Công nghệ (HTKT-CN)
Ảnh tập thể khoa Hạ tầng kỹ thuật – Công nghệ
Thực hiện sứ mệnh của Nhà trường giai đoạn 2025- 2030, đáp ứng nhu cầu phát triển của Đất nước và trong khu vực Miền Trung Tây Nguyên. Đảng ủy, Hội đồng trường đã thực hiện việc tái cấu trúc bộ máy các đơn vị trong trường. Do đó, khoa Hạ tầng kỹ thuật – Công nghệ được thành lập theo Quyết định số 41/QĐ-ĐHXDMT ngày 16/1/2024. Khoa được hình thành từ sát nhập từ 2 khoa Cầu đường và khoa Kỹ thuật hạ tầng đô thị cùng với bộ môn Công nghệ thông tin. Hiện nay, Khoa có đào tạo trình độ đại học với 6 ngành và 10 chuyên ngành chi tiết như sau:  
- Ngành Kỹ thuật công trình giao thông
+ Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng cầu đường
+ Chuyên ngành Ứng dụng công nghệ thông tin trong Cầu đường
+ Chuyên ngành Xây dựng và quản lý khai thác công trình giao thông
- Ngành Kỹ thuật cấp thoát nước
- Ngành Công nghệ ô tô
 - Ngành Công nghệ thông tin
          + Chuyên ngành Ngành Công nghệ thông tin
+ Chuyên ngành Ngành Công nghệ phần mềm
+ Chuyên ngành Quản trị mạng và an toàn hệ thống thông tin
- Ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
- Ngành kỹ thuật cơ điện tử
 - Ngành Kỹ thuật Xây dựng
+ Chuyên ngành Kỹ thuật Địa chính Xây dựng
+ Chuyên ngành Hệ Thống Kỹ thuật Cơ điện công trình
 
Hầu hết giảng viên trong khoa có trình độ chuyên môn cao, nhiều Thầy/Cô được bồi dưỡng, học tập và tốt nghiệp tiến sĩ tại nước ngoài, có nhiều kinh nghiệm trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.
          Với mục tiêu đào tạo cán bộ kỹ thuật, khoa học và công nghệ có trình độ chuyên môn cao đáp ứng nguồn nhân lực trong khu vực Miền Trung Tây Nguyên và cả nước, khoa HTKT- CN không ngừng nổ lực và phát triển trong việc xây dựng, cập nhật chương trình đào tạo, mở rộng liên kết với các doanh nghiệp, các tập Đoàn ( Đèo cả, Tecco, Siemen) tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và tham gia trực tiếp vào công tác tư vấn, sản xuất. Các bạn sinh viên được thực hành, thực tập tại các dự án công trình thực tế.
          Nhà trường từng bước nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị thí nghiệm, phòng Lab, thư viện số hiện đại phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người học, cũng như của nhà tuyển dụng.
1.            Chức năng nhiệm vụ của Khoa:
2.1 Chức năng
- Xây dựng chương trình đào tạo bậc đại học chính quy, chương trình liên thông, liên kết, hệ vừa học vừa làm;
- Nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu thực tiễn sản xuất của các doanh nghiệp, và để phục vụ cho công tác đào tạo;
- Xây dựng chiến lược phát triển đơn vị, đội ngũ chuyên gia và cung cấp nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước khi có nhu cầu;
- Quản lý tình hình học tập của sinh viên;
- Chăm sóc sinh viên- tạo môi trường thuận lợi để sinh viên học tập- nghiên cứu khoa học.
2.2 Nhiệm vụ:
- Chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo chuyên ngành;
- Quản lý giảng viên, bộ môn hoạt động sinh hoạt chuyên môn;
- Phối hợp với các phòng ban thực hiện kế hoạch đào tạo, phương pháp tổ chức đào tạo;
- Tổ chức thực hiện kế hoạch thực tập tốt nghiệp bao gồm: Liên hệ địa điểm thực tập, chuẩn bị đề cương thực tập, phổ biến đề cương, hướng dẫn thực tập, theo dõi, kiểm tra, tổng kết thực tập;  
- Nghiên cứu đề xuất với Nhà trường về mục tiêu, chương trình đào tạo. Tổ chức biên soạn, cải tiến giáo trình bài giảng môn học, cải tiến phương pháp giảng dạy để nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
- Tham gia nghiên cứu khoa học, tham gia công tác tư vấn chuyên môn; tổ chức các chuyên đề, hội thảo; các hoạt động ngoại khóa;
- Tham gia các hoạt động khác do Ban giám Hiệu nhà trường giao. 
2.    đồ tổ chức của Khoa Hạ tầng kỹ thuật – Công nghệ:
 
 Cơ cấu tổ chức khoa:
-          Có 1 Chi bộ, 1 chi ủy
-          Cấp chính quyền có 1 trưởng khoa; 4 bộ môn chuyên ngành; 1 thư ký và 2 trợ lý khoa
-          Có 4 bộ môn
-          Nhân sự Khoa bao gồm: 31 người trong đó
+ Trình độ Tiến sỹ: 9 người
+ Thạc sỹ: 20 người
+ Đại học: 2 người
Danh sách cụ thể như sau: 
 
ĐỘI NGỦ GIẢNG VIÊN KHOA HTKT - CN
 
Stt
Họ và
tên
 Chức vụ
Học hàm,
 học vị
Số điện thoại
Email:
 
 
Bộ môn Cầu đường:
 
 
 
 
 
1
Nguyễn Kim
Cường
Trưởng Khoa
PTBM C-Đ
TS
0707943382
 
2
Lê Đức
Quân
PBM C-Đ
Ths
0908900504
 
3
Vũ Quang
Thuận
PBM C-Đ
Ths
0905811428
 
4
Cao Thanh
Chương
Giảng viên
Ths
0905038191
 
5
Nguyễn Thanh
G. viên, Trợ lý
Ths
0399922886
 
6
Nguyễn Sĩ
Vinh
Giảng viên
Ths
0983515306
 
7
Nguyễn Ngọc
Lượng
Giảng viên
Ths
0986489280
 
8
Lương Thị
Bích
Giảng viên
TS
0368781670
 
9
Phan Trần Thanh
Trúc
Giảng viên
TS
0917070819
 
10
Phạm Minh
Dũng
Giảng viên
TS
0969170187
 
11
Đoàn Hữu
Sâm
Giảng viên
TS
 
 
12
Nguyễn Thị Thu
Hường
Thư ký Khoa
ĐH
0934876161
 
 
Bộ môn Cấp thoát nước và
Cơ điện công trình:
 
 
 
 
 
13
Nguyễn Thế
Hùng
PTBM 
Ths
0913427063
 
14
Phan Thành
Dân
Giảng viên
Ths
0935246452
 
15
Nguyễn Thị
Diễm
G. viên, Trợ lý
Ths
0917514773
 
16
Võ Thanh
Huy
Giảng viên
TS
0905473937
 
17
Huỳnh Tấn
Tám
Giảng viên
Ths
0918972581
 
18
Lê Văn
Thái
Giảng viên
Ths
0985333374
 
19
Cao Thị Hà
Xuyên
Giảng viên
Ths
0389909172
 
20
Nguyễn Minh
Chí
Giảng viên
Ths
 
 
21
Hoàng Anh
Sơn
Giảng viên
TS
 
 
22
Hồ Thanh
Trúc
Giảng viên
Ths
 
 
 
Bộ môn Công nghệ thông
tin
 
 
 
 
 
23
Nguyễn Xuân
Hậu
PTBM
TS
0386096430
 
24
Nguyễn Lê
Tín
PBM
Ths
0905665868
 
25
Huỳnh Thanh
Tâm
Giảng viên
TS
0969363445
 
26
Trần Thái
Sơn
Giảng viên
Ths
0368115538
 
 
Bộ môn Công nghệ ô tô
và Tự động hóa
 
 
 
 
 
27
Nguyễn Chí
Sỹ
PTBM
TS
0905219092
 
28
Võ Ngọc
Đức
Giảng viên
TS
0948700333
 
29
Đỗ Thanh
Kiếm
Giảng viên
ĐH
0908662431
 
30
Lê Đát
Toa
Giảng viên
Ths
0914154915
 
31
Mai Công
Hiển
Giảng viên
Ths
0964775324
 

 

3.    Chương trình đào tạo:

Tên Ngành/tên chuyên ngành
Mã Ngành
Chỉ tiêu
Thời gian đào tạo
Bằng tốt nghiệp
Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
7580205
50
4,5
Kỹ sư
-          Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng cầu đường
7580205-01
 
-          Chuyên ngành Ứng dụng công nghệ thông tin trong Cầu đường
7580205-02
-          Chuyên ngành Xây dựng và quản lý khai thác công trình giao thông
7580205-03
Ngành Kỹ thuật cấp thoát nước
7580213
20
4,5
Kỹ sư
Ngành Công nghệ thông tin
7480201
90
4
Cử nhân
-          Chuyên ngành Ngành Công nghệ thông tin
7480201-1
-          Chuyên ngành Ngành Công nghệ phần mềm
7480201-2
-          Chuyên ngành Quản trị mạng và an toàn hệ thống thông tin
7480201-3
Ngành Công nghệ ô tô
7510205
160
4,5
Kỹ sư
Ngành Kỹ thuật cơ điện tử 
7520114
50
4,5
Kỹ sư
Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
7520216
 
50
4,5
Kỹ sư
Ngành Kỹ thuật Xây dựng
-          Chuyên ngành Hệ thống kỹ thuật cơ điện và ông trình
-          Chuyên ngành Kỹ thuật địa chính xây dựng
7580201
7580201-5
 
7580201-6
 
210
30
 
30
4,5
Kỹ sư
 
4.    Liên hệ
Khoa Hạ tầng kỹ thuật – Công nghệ (HTKT-CN) Tầng 4 nhà Hiệu Bộ;
Địa chỉ: 195 Hà Huy Tập, Bình Kiến, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
ĐT: (84) 707 943 382