logo
logo
Giới thiệu Khoa Xây dựng

 
GIỚI THIỆU KHOA XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG (MUCE)
1. GIỚI THIỆU: 
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, tiền thân là Trường Trung học Xây dựng số 6 và Trường Cao đẳng Xây dựng số 3, được thành lập vào ngày 14/02/1976 với nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ bậc trung học kỹ thuật xây dựng và nghiệp vụ cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Để thực hiện nhiệm vụ này, công tác xây dựng cơ sở vật chất, cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ quản lý và giảng dạy của trường đã được tiến hành. Cùng thời gian đó, Tổ Kết cấu - tiền thân Khoa Xây dựng đã được thành lập và trải qua các giai đoạn phát triển như sau: 
-   Năm 1976, Tổ Kết cấu đã được thành lập với 5 giáo viên ban đầu: Thầy Nguyễn Hữu Xuân (Tổ trưởng), Trịnh Văn Tiến, Trần Hữu Lượng, Nguyễn Văn Vượng và cô Lê Thị Hồng Tâm.
-   Năm 1980, Tổ Kết cấu đổi tên thành Tổ Kết cấu - Thi công. Tổ trưởng là thầy Nguyễn Hữu Xuân.
-  Tháng 11/1982, Tổ Kết cấu - Thi công đổi tên thành Tổ Kỹ thuật. Tổ trưởng là thầy Nguyễn Bá Năm (1982-1984), Trần Hữu Lượng (1984-1988). Đến năm 1988, Tổ trưởng là thầy Vũ Văn Học.
-  Năm 1997, Tổ Kỹ thuật tách ra thành Tổ Kỹ thuật và Tổ Dạy nghề. Tổ trưởng Tổ Kỹ thuật là thầy Vũ Văn Học. Đến năm 1999, Tổ trưởng là cô Lê Thị Hồng Tâm.
-  Ngày 21/5/2001 Trường Cao đẳng Xây dựng số 3 đã được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Xây dựng số 6. Để đáp ứng với yêu cầu và nhiệm vụ mới, Khoa Xây dựng đã dược thành lập trên cơ sở Tổ Kỹ thuật. Trưởng Khoa là cô Lê Thị Hồng Tâm, lúc này Khoa có 2 bộ môn: Bộ môn Kết cấu và Bộ môn Thi công.
-   Năm 2008, Khoa Xây dựng được tách ra thành 2 khoa: Khoa Xây dựng và Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị. Trưởng Khoa Xây dựng là cô Lê Thị Hồng Tâm, đến tháng 3/2009 là thầy Phan Văn Huệ.
-   Năm 2010, Nhà trường thành lập 4 bộ môn thuộc Khoa: Bộ môn Cơ học công trình; Bộ môn Kết cấu; Bộ môn Địa kỹ thuật xây dựng; Bộ môn Thi công. Trưởng Khoa Xây dựng là thầy Phan Văn Huệ, đến tháng 1/2013 thầy Huỳnh Quốc Hùng được bổ nhiệm là Trưởng Khoa.
-   Năm 2011, Khoa Xây dựng nhận sứ mệnh mới là đào tạo trình độ đại học cùng với sự nâng cấp Trường Cao đẳng Xây dựng số 3 thành Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, đến năm 2012 Khoa bắt đầu đào tạo hệ đại học đầu tiên.
-   Năm 2015, Bộ môn Địa kỹ thuật xây dựng được chuyển sang Khoa Cầu đường đồng thời thay đổi lại tên 3 bộ môn của Khoa: Bộ môn Cơ học công trình; Bộ môn Kết cấu công trình; Bộ môn Công nghệ và Tổ chức thi công. Trưởng Khoa Xây dựng là thầy Huỳnh Quốc Hùng.
- Bắt đầu từ tháng 11/2019, Khoa Xây dựng có 4 bộ môn trực thuộc: Bộ môn Cơ học công trình; Bộ môn Kết cấu công trình; Bộ môn Công nghệ và Tổ chức thi công; Bộ môn Địa kỹ thuật và Trưởng Khoa là thầy Phạm Ngọc Tiến.
- Bắt đầu từ tháng 05/2022, Phụ trách Khoa là thầy Nguyễn Văn Hải, đến tháng 01/2024 thầy Nguyễn Văn Hải được bổ nhiệm trưởng khoa.
 
 
Trải qua quá trình hình thành và phát triển, Khoa Xây dựng-Trường Đại học Xây dựng Miền Trung không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Nhân sự hiện nay của Khoa Xây dựng có tổng cộng 40 giảng viên cơ hữu và 1 thư ký khoa. Bộ máy tổ chức Khoa gồm ban lãnh đạo Khoa và 4 Bộ môn trực thuộc. Để tham mưu và hỗ trợ công việc cho Ban lãnh đạo khoa và các công tác liên quan đến giáo vụ, Khoa Xây dựng được nhà trường bố trí thêm 1 trợ lý và 1 thư ký khoa. Bên cạnh cơ cấu tổ chức về mặt chính quyền, Khoa Xây dựng hiện nay có 1 Chi bộ Đảng, 1 Công đoàn bộ phận, 1 Chi đoàn giảng viên.
Từ năm 2010, lãnh đạo khoa đã xác định việc xây dựng đội ngũ giảng viên cơ hữu là nòng cốt cho sự phát triển vững mạnh của đơn vị. Giảng viên của khoa được đào tạo từ các trường đại học uy tín trong nước và quốc tế. Hiện nay, đội ngũ giảng viên của Khoa hoàn toàn có thể nghiên cứu và giảng dạy tất cả các học phần thuộc khối kiến thức ngành Kỹ thuật xây dựng. Trình độ chuyên môn của đội ngũ giảng viên, viên chức của Khoa không ngừng được nâng cao. Khoa Xây dựng hiện có 9 tiến sĩ, 31 thạc sĩ (trong đó có 4 nghiên cứu sinh) và 1 cử nhân.
Kể từ năm học 2018 - 2019, Khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung bắt đầu tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng. Ngay từ khóa tuyển sinh đầu tiên, chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng đã được xây dựng theo hệ thống tín chỉ với khối lượng 46 tín chỉ, thời gian đào tạo trong 1,5 năm.
Với mục tiêu đào tạo cán bộ kỹ thuật thuộc lĩnh vực xây dựng có trình độ cao cho khu vực cũng như cả nước, Khoa Xây dựng không ngừng nỗ lực và phát triển. Trong quá trình hoạt động, Khoa luôn nhận được sự quan tâm và chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường. Bên cạnh đó, tập thể giảng viên trong khoa đều yêu nghề, nhiệt tình công tác, luôn đoàn kết gắn bó, cùng giúp đỡ nhau tiến bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, có tinh thần tự học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Phần lớn giảng viên trong Khoa có trình độ chuyên môn sâu, khả năng nghiên cứu khoa học tốt. Là một đơn vị có phong trào thi đua điển hình trong nhiều năm liền, nhiều đồng chí đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua.
 
2. CƠ CẤU TỔ CHỨC:
 
3. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN:
Bộ môn Địa kỹ thuật:
 
1
Nguyễn Văn Hải
Trưởng khoa
Tiến sĩ
2
Nguyễn Thanh Danh
Trưởng Bộ môn
Tiến sĩ-GVC
3
Nguyễn Thành Sơn
P. Trưởng Bộ môn
Tiến sĩ
4
Trịnh Văn Thao
Giảng viên
Thạc sĩ
5
Lê Thị Cát Tường
Giảng viên
Thạc sĩ-NCS
6
Võ Thị Việt Hà
Thư ký Khoa
Cử nhân
 
Bộ môn Kết cấu công trình
 
 
1
Võ Văn Nam
Phó Trưởng khoa, Phụ trách BM
Tiến sĩ
2
Nguyễn Thành Chung
P. Trưởng Bộ môn
Thạc sĩ
3
Lê Văn Đồng
Giảng viên
Thạc sĩ
4
Lê Văn Trí
Giảng viên
Thạc sĩ
5
Chu Thị Hải Vinh
Giảng viên
Tiến sĩ
6
Trương Quang Hải
Giảng viên
Tiến sĩ
7
Đỗ Thị Kim Oanh
Giảng viên
Thạc sĩ
8
Phạm Trí Quang
Giảng viên
Thạc sĩ
9
Trần Văn Sơn
Giảng viên
Thạc sĩ
10
Nguyễn Bá Toàn
Giảng viên
Thạc sĩ
11
Trần Văn Hân
Giảng viên
Tiến sĩ
12
Ngô Duy Tiến
Giảng viên
Thạc sĩ
13
Lê Nguyễn Công Tín
Giảng viên
Thạc sĩ
14
Lê Văn Trình
Giảng viên
Thạc sĩ
15
Dương Lê Trường
Giảng viên
Thạc sĩ
 
Bộ môn Công nghệ và Tổ chức thi công
 
 
 
1
Ngô Ngọc Cường
Phó Trưởng khoa, Phụ trách BM
Thạc sĩ-GVC
2
Phạm Duy Hiếu
P. Trưởng Bộ môn
Thạc sĩ-NCS
3
Ngô Đình Châu
Giảng viên
Thạc sĩ
4
Đoàn Huỳnh Thuận
Giảng viên
Thạc sĩ
5
Bùi Kiến Tín
Giảng viên
Thạc sĩ
6
Lê Hữu Tính
Giảng viên
Thạc sĩ
7
Lê Đình Vinh
Giảng viên
Thạc sĩ
8
Lương Minh Sang
Giảng viên
Thạc sĩ
9
Đặng Ngọc Tân
Giảng viên
Thạc sĩ
 
Bộ môn Cơ học công trình
1
Phạm Hoàng Dũng
Phụ trách Bộ môn
Thạc sĩ
2
Đặng Bảo Lợi
Giảng viên
Tiến sĩ
3
Nguyễn Thành Công
GV – Trợ lý Khoa
Thạc sĩ
4
Nguyễn Công Đức
Giảng viên-NCS
Thạc sĩ
5
Hà Hoàng Giang
Giảng viên
Thạc sĩ
6
Nguyễn Hoàng Phúc
Giảng viên
Thạc sĩ
7
Nguyễn Huỳnh Minh Trang
Giảng viên
Thạc sĩ
8
Huỳnh Đức Tú
Giảng viên
Thạc sĩ
9
Lê Hoàng Vũ
Giảng viên - NCS
Thạc sĩ
10
Đoàn Mộng Xanh
Giảng viên
Thạc sĩ
V. ĐÀO TẠO VÀ TUYỂN SINH