logo
logo
Tổng hợp Văn bản - Biểu mẫu xét tốt nghiệp

TỔNG HỢP VĂN BẢNBIỂU MẪU XÉT TỐT NGHIỆP

 

1. Đơn xin xét tốt nghiệp dành cho sinh viên chưa đạt chuẩn đầu ra: Tải xuống

2. Đơn xin đăng ký làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp dành cho sinh viên khóa sau: Tải xuống  

3. Đơn xin xác nhận hạnh kiểm đăng ký làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp: Tải xuống 

4. Đơn xin xác nhận đã tốt nghiệp: Tải xuống

5. Đơn xin cấp lại bảng điểm học tập toàn khóa: Tải xuống