logo
logo
Thông báo về kế hoạch nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp và Bảng điểm học tập toàn khóa dành cho sinh viên khóa D16; lớp D19CD2; lớp D17KX, D17QX; lớp C18X và sinh viên đại học, cao đẳng các khóa trước

      Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung thông báo đến toàn thể sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp khóa D16; lớp D19CD2; lớp D17KX, D17QX; lớp C18X và sinh viên đại học, cao đẳng các khóa trước tốt nghiệp cùng đợt những nội dung sau:

1. Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp:

Quyết định số 273 công nhận tốt nghiệp trình độ đại học lớp D16K và sinh viên đại hoc các khóa trước.pdf

Quyết định số 374 công nhận tốt nghiệp trình độ đại học khóa D16X, D16CD, D17KX, D17QX và sinh viên đại học các khóa trước.pdf

Quyết định số 376 công nhận tốt nghiệp trình độ đại học lớp D19CD2.pdf

Quyết định số 375 công nhận tốt nghiệp trình độ cao đẳng lớp C18X và sinh viên cao đẳng các khóa trước.pdf

2. Nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm học tập toàn khóa

Thời gian: từ ngày 21/9/2021 đến ngày 30/9/2021

Địa điểm: phòng Quản lý Đào tạo - Khu B

3. Trường hợp sinh viên không thể đến trường để nhận, đăng ký tại:  FORM ĐK ONLINE

Mọi thắc mắc liên hệ: Ms Như (SĐT: 0906.474.155 hoặc email: tranthiquynhnhub@muce.edu.vn).

Ghi chú: sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân, nếu có sai sót phản hồi để điều chỉnh trước khi in bằng (thời gian phản hồi từ ngày 21/9/2021 đến hết ngày 30/9/2021).