logo
logo
Thông báo quy định về quản lý, sử dụng tài sản, thiết bị

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN, THIẾT BỊ

Thông báo về việc nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch, nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

THÔNG BÁO Về việc nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch, nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Thông báo về việc làm hồ sơ hưởng chế độ sau đại học

THÔNG BÁO Về việc làm hồ sơ hưởng chế độ sau đại học

Thông báo tuyển sinh ngành kỹ thuật xây dựng hệ vừa làm vừa học (3,5 năm) Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh năm 2013

THÔNG BÁO Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tiếp tục liên kết với Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh .tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học, hệ vừa làm vừa học,...

Thông báo khai giảng các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng và Trắc địa Công trình tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG  Các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng và Trắc địa Công trình tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

Thông báo Về việc đề xuất nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2013

THÔNG BÁO Về việc đề xuất nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2013

Thông báo kế hoạch nghỉ Tết Âm lịch năm 2013 đối với cán bộ, viên chức

THÔNG BÁO Kế hoạch nghỉ Tết Âm lịch năm 2013 đối với cán bộ, viên chức  

Thông báo khai giảng các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG Các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2013

THÔNG BÁO Về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2013

Thông báo về việc thực hiện nội quy ra vào cơ quan và quản lý phương tiện giao thông

THÔNG BÁO Về việc thực hiện nội quy ra vào cơ quan và quản lý phương tiện giao thông