logo
Thông báo chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng đại học, cao đẳng năm 2012 (Nguyện vọng 2, bổ sung)

THÔNG BÁO CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2012 (Nguyện vọng 2, bổ sung)

Thông báo tuyển sinh đại học ngành Kỹ thuật công trình xây dựng,hệ vừa làm vừa học, năm 2012

THÔNG BÁO Tuyển sinh đại học ngành Kỹ thuật công trình xây dựng, hệ vừa làm vừa học, năm 2012

Thông báo tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học, hệ vừa làm vừa học Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng, năm 2012

THÔNG BÁO Tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học, hệ vừa làm vừa học Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng, năm 2012

Thông báo tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên cao đẳng Ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, hệ chính quy, đợt 2-năm 2012

THÔNG BÁO Tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên cao đẳng Ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, hệ chính quy, đợt 2-năm 2012

Thủ tục chuyển giấy báo trúng tuyển, giấy chứng nhận kết quả thi, phiếu báo điểm

THỦ TỤC CHUYỂN GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN, GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ THI, PHIẾU BÁO ĐIỂM

Thông báo chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng đại học, cao đẳng năm 2012

THÔNG BÁO CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2012

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền