logo
logo
Thông báo nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, Bảng điểm học tập toàn khóa lớp D19X, D19CD1, D21CDK1 (trước thời hạn) và sinh viên đại học các khóa trước đợt tháng 01/2024

 Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung thông báo đến toàn thể sinh viên đại học lớp D19X, D19CD1, D21CDK1 (trước thời hạn) và sinh viên đại học các khóa trước về kế hoạch nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm học tập toàn khóa như sau:

1. Địa điểm và thời gian:

- Địa điểm: phòng QLĐT, tầng 3 Nhà hiệu bộ;

- Thời gian: bắt đầu từ ngày 29/01/2024 đến ngày 02/02/2024 (buổi sáng từ 8h đến 11h; buổi chiều từ 14h đến 16h30).

2. Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp:

- Danh sách sinh viên lớp D19X, D19CD1, D21CDK1 (trước thời hạn) và sinh viên đại học các khóa trước được công nhận theo QĐ số 117/QĐ-ĐHXDMT ngày 18/01/2024 => xem chi tiết;

- Danh sách sinh viên lớp D21CDK1 (trước thời hạn) được công nhận theo QĐ số 118/QĐ-ĐHXDMT ngày 18/01/2024 => xem chi tiết.

3. Sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân, nếu có điều chỉnh phản hồi thông tin qua email: giaidaptotnghiep@muce.edu.vn (thời gian phản hồi từ ngày ra thông báo đến hết ngày 02/02/2024).

Trân trọng.