logo
logo
Thông báo nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm học tập toàn khóa

 Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung thông báo đến sinh viên đã được xét và công nhận tốt nghiệp (trong đợt xét ngày 25/5/2023) một số thông tin sau:

1. Nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm học tập toàn khóa:

- Địa điểm: phòng Quản lý Đào tạo, tầng 3, Nhà Hiệu bộ khu B

- Thời gian: từ thứ 2 đến thứ 6 trong ngày làm việc (thời gian buổi sáng: từ 8h đến 10h30; buổi chiều từ 14h30 đến 16h30);

2. Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp theo QĐ số 374 ngày 26/5/2023 => xem danh sách chi tiết;

3. Sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân trước khi in và cấp bằng tốt nghiệp (thời gian phản hồi điều chỉnh thông tin từ ngày ra thông báo đến hết ngày 09/6/2023).

Mọi thắc mắc liên hệ qua địa chỉ email: giaidaptotnghiep@muce.edu.vn