logo
logo
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG TỔ CHỨC NHẬP HỌC VÀ CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU NĂM HỌC MỚI BẰNG “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN” DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN KHOÁ D23 NĂM HỌC 2023 – 2024

Ngày 07/9/2023, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (MUCE) đã tổ chức nhập học sinh viên khoá mới D23 và ngay sau đó vào ngày 11 - 15/09/2023, Tân sinh viên khoá D23 tham gia “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” khởi đầu một năm học mới của một chặng đường mới.
Tuần sinh hoạt công dân được hiểu là hoạt động được tổ chức thực hiện đầu khóa để phổ biến, vận động và tăng cường nhận thức của sinh việc trong trách nhiệm quyền lợi của mình. Hoạt động này được tổ chức định kỳ vào thời gian đầu của mỗi khóa học mới khi sinh viên bắt đầu học tập ở trường đại học.
Tổng quan buổi sinh hoạt “Tuần công dân – sinh viên” khoá D23
Tuần sinh hoạt công dân nhằm mục đích nâng cao nhận thức của sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, qua đó trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế. Từ việc tổ chức hoạt động tuần sinh hoạt công dân giúp cho tân sinh viên hiểu rõ về quyền, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân sinh viên thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đạo tạo, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật về công tác sinh viên.
TS. Phan Văn Huệ - Hiệu trưởng MUCE, phát biểu chào đón Tân sinh viên D23
 
Bên cạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên, giáo dục sinh viên rèn luyện bản lĩnh chính trị, kiên định lý tưởng cách mạng, ý thức trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội; Đoàn Thanh niên cũng tổ chức triển khai công tác Đoàn, Hội, tư vấn học đường; hướng dẫn sinh viên tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động, các chương trình văn hóa, văn nghệ, các hoạt động vì cộng đồng, vì xã hội; các chương trình, hoạt động của cơ sở đào tạo.
 
TS. Phạm Ngọc Tiến – Chủ tịch Hội đồng trường, giới thiệu về MUCE
 
Th.s Lê Trọng Hoài – Bí thư Đoàn thanh niên MUCE, triển khai công tác Đoàn, Hội.  
Tại tuần sinh hoạt công dân, các khoa chuyên môn cũng tổ chức rất nhiều hoặc động sôi nổi và hấp dẫn nhằm chào đón Tân sinh viên như Talk Show dành cho Tân Sinh Viên Hành Trình Xây Tương Lai; hướng dẫn phương pháp học đại học hiệu quả; kỹ năng hội nhập trong môi trường mới, kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học; chương trình teambuilding, …
Sau tuần sinh hoạt công dân, Phòng Công tác sinh viên sẽ triển khai đánh giá và công nhận việc hoàn thành "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" cho sinh viên. Kết quả tham gia "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" là tiêu chí đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trong năm học 2023 - 2024.
 
Một số hình ảnh:
Tân sinh viên D23 phấn khởi bước vào năm học mới
 
Tân sinh viên D23 tham gia nghiêm túc các buổi gặp mặt tuần sinh hoạt công dân
Tin bài, ảnh: Truyền thông MUCE