logo
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 ĐẾN TUẦN 52 (TỪ NGÀY 20/6/2022 ĐẾN NGÀY 24/7/2022)-CẬP NHẬT NGÀY 20/6/2022(BỔ SUNG LỊCH THI LỚP D20QXC1)

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 ĐẾN TUẦN 52 (TỪ NGÀY 20/6/2022 ĐẾN NGÀY 24/7/2022)-CẬP NHẬT NGÀY 20/6/2022 (BỔ SUNG LỊCH THI LỚP D20QXC1)

Thời khóa biểu:                    TKB TUẦN 48 -51;                        TKB TUẦN 52

Lịch thi:                                 LỊCH THI TUẦN 48 - 51;             LỊCH THI TUẦN 52

Kế hoạch Phòng, Khoa:       NHÓM GV TUẦN 48 - 49;            NHÓM GV TUẦN 50 - 51

Kế hoạch Phòng học:           PHÒNG HỌC TUẦN 48 - 51;        PHÒNG HỌC TUẦN 52