logo
logo
NGÀNH KIẾN TRÚC NỘI THẤT

1. Ngành kiến trúc Nội thất là gì?
Kiến trúc Nội thất là công việc sáng tạo và trang trí các không gian nội thất công trình, là thiết kế kiến trúc xây dựng có tính đến phương án bố trí và trang trí nội thất. Đây là ngành khác với ngành Thiết kế Nội thất giải quyết các vấn đề mỹ thuật trong nội thất công trình.

2. Mục tiêu đào tạo
Mục tiêu chương trình được thể hiện qua các chuẩn đầu ra tổng quát về:
2.1. Kiến thức
- Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn; về pháp luật Việt Nam, bảo vệ môi trườngvà an ninh quốc phòng;
- Có kiến thức về khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và thẩm mỹ đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức chuyên nghiệp, phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn;
- Có kiến thức lý thuyết, kiến thức thực tiễn, kỹ thuật thực hành và ứng dụng chuyên sâu trong lĩnh vực chuyên ngành Kiến trúc Nội thất dân dụng và công nghiệp, đủ năng lực phát hiện, giải quyết các công việc phức tạp liên quan;
- Có kiến thức về thi công, giám sát, quản lý các dự án công trình Nội thất;
- Có khả năng tự học và tự nghiên cứu - ứng dụng.
2.2. Kỹ năng
2.2.1. Kỹ năng cứng
- Tư vấn, thiết kế: có khả năng phân tích, nắm vững yêu cầu cấu tạo kiến trúc của các bộ phận công trình nhằm thực hiện các bước thiết kế công trình kiến trúc Nội thất;
- Tổ chức, giám sát và quản lý thi công: có khả năng giám sát tác giả; đề xuất các biện pháp, tiến độ thi công Nội thất công trình và các biện pháp quản lý nhân sự, quản lý kinh tế để tổ chức thi công đảm bảo chất lượng và tiến độ đã đặt ra;
- Giải quyết vấn đề:có kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề cụ thể trong tư vấn thiếtkế, giám sát, thi công và quản lý xây dựng Nội thất công trình.
2.2.2. Kỹ năng mềm
- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử: có khả năng giao tiếp với đồng nghiệp, các bên liên quan trong lĩnh vực chuyên môn, có khả năng thuyết trình, đóng góp, đề xuất ý kiến trong lĩnh vực công tác;
- Kỹ năng làm việc theo nhóm: có khả năng cơ bản để thành lập nhóm, tổ chức hoạt động nhóm, phát triển nhóm, lãnh đạo nhóm một cách có hiệu quả;
- Kỹ năng Tin học: có khả năng sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bảnvà sử dụng các phần mềm tin học ứng dụng trong kiến trúc phục vụ công tác chuyên môn;
- Kỹ năng ngoại ngữ: sử dụng được tiếng Anh căn bản trong giao tiếpvà có kiến thức cơ bản về Anh văn chuyên ngành để đọc, viết và tham khảo các tài liệu để phát triển chuyên môn kiến trúc – quy hoạch trong quá trình công tác;
- Có hiểu biết về kinh tế, chính trị; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo;
- Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;
- Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật;
- Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể;
- Có năng lực tự đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình.
3. Cơ hội nghề nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ra trường có khả năng tiếp cận nhanh với thực tiễn, thích nghi với nền kinh tế của nước ta và có đủ khả năng vươn lên trong nhiều lĩnh vực trong nước cũng như ngoài nước, phát huy truyền thống của dân tộc. Cụ thể:
- Làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, tổ chức chính trị xã hội và tổ chức nghề nghiệp có chức năng thiết kế Kiến trúc Nội thất;
- Làm việc trong các tổ chức, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật với các vị trí tư vấn thiết kế, thi công Nội thất phù hợp với chuyên môn đào tạo;
- Làm việc trong các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học;
4. Điều kiện tuyển sinh và thời gian đào tạo
- Mã trường: XDT;
- Mã ngành: 7580103;
- Bậc đào tạo: Đại học chính quy;
- Thời gian đào tạo: 05 năm;
- Đối tượng xét tuyển: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
5. Tố chất phù hợp với ngành
Phù hợp với tất cả người học yêu thích thiết kế Nội - Ngoại thất công trình.
Người tư vấn chuyên môn:
- Thạc sỹ, kiến trúc sư Ngô Minh Tân;
- Số điện thoại: 0918956904;
- Email: ngominhtan@muce.edu.vn.