logo
logo
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 9 ĐẾN TUẦN 12 (TỪ NGÀY 18/9/2023 ĐẾN NGÀY 15/10/2023)

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 9 ĐẾN TUẦN 12 (TỪ NGÀY 18/9/2023 ĐẾN NGÀY 15/10/2023)

Thời khóa biểu:                       TKB TUẦN 9 - 12

Lịch thi:                                    LỊCH THI TUẦN 9 - 12

Kế hoạch Phòng, Khoa:          NHÓM GV TUẦN 9 - 10;         NHÓM GV TUẦN 11 - 12

Kế hoạch Phòng học:              PHÒNG HỌC TUẦN 9 - 12