logo
logo
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 13 ĐẾN TUẦN 16 (TỪ NGÀY 16/10/2023 ĐẾN NGÀY 12/11/2023) - CẬP NHẬT NGÀY 16/10/2023 (ĐIỀU CHỈNH PHÒNG HỌC LỚP D21XCK1)

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 13 ĐẾN TUẦN 16 (TỪ NGÀY 16/10/2023 ĐẾN NGÀY 12/11/2023) - CẬP NHẬT NGÀY 16/10/2023 (ĐIỀU CHỈNH PHÒNG HỌC LỚP D21XCK1)

Thời khóa biểu:                       TKB TUẦN 13 - 16

Lịch thi:                                    LỊCH THI TUẦN 13 - 16

Kế hoạch Phòng, Khoa:          NHÓM GV TUẦN 13 - 14;          NHÓM GV TUẦN 15 - 16

Kế hoạch Phòng học:              PHÒNG HỌC TUẦN 13 - 16