logo
logo
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 17 ĐẾN TUẦN 20 (TỪ NGÀY 13/11/2023 ĐẾN NGÀY 10/12/2023)

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 17 ĐẾN TUẦN 20 (TỪ NGÀY 13/11/2023 ĐẾN NGÀY 10/12/2023)

Thời khòa biểu:                        TKB TUẦN 17 - 20

Lịch thi:                                    LỊCH THI TUẦN 17 - 20

Kế hoạch Phòng, Khoa:          NHÓM GV TUẦN 17 - 18;         NHÓM GV TUẦN 19 - 20

Kế hoạch Phòng học:              PHÒNG HỌC TUẦN 17 - 20