logo
logo
Thông báo đăng ký coi thi kỳ thi THPT quốc gia 2016 (dành cho khóa D12,D13)

 

Sinh viên các lớp khóa D12, D13 đăng ký coi thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016.

Điều kiện: Hạnh kiểm từ Khá trở lên

Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 6/5/2016

Lớp trưởng đại diện lập danh sách, sinh viên ký tên xác nhận.

Chi tiết liên hệ phòng QLĐT: 0573.827618

thông báo.pdf